Gjennomsnittslønn i Norge – Hvilke yrker og roller tjener best?

Her er de tyve best betalte jobbene i Norge. Gjennomsnittslønnen i Norge er jevnt over høy, men noen bransjer og yrker leder an når det gjelder lønn.