Archive

Må du selge boligen ved gjeldsordning?

Får du godkjent en gjeldsordning må du selge alle formuesgoder, men det er mulig å få beholde både nøkterne boliger og nøkterne biler.

Gjeldsordning gir deg en ny start

Gjeldsordning, tvungen eller frivillig, kan gjøre deg gjeldfri. Du bør benytte deg av en gjeldsrådgiver, prosessen er komplisert. Det hele starter hos Namsmannen

Slik velger du et bra firmanavn

Firmanavn må velges med omhu. Det skal passe for internett, i markedsføring, tilfredsstille lover og regler. Registrer også varemerker. Les det viktigste.

Lean Startup – Idé- og forretningsutvikling

Lean Startup forankrer utviklingen av forretningsideer i virkeligheten og er basert på tilbakemeldinger av høy kvalitet fra kunder og andre involverte.