Posts From Sture Bjørseth

Hvor mye tjener en lærer i året?

I Norge tjener lærere mellom 480.000 og 620.000 kroner i året i full stilling. Lønnen bestemmes av flere faktorer, den viktigste er hvilken utdannelse læreren har. En adjunkt (4 års

Hvor mye tjener en lege i året?

Årslønnen til leger varierer veldig avhengig av faktorer som spesialisering, arbeidssted og ikke minst om de jobber som fastlege eller ikke.

Hva koster hjulstillingskontroll? Pris 2020

Hjulstillingskontroll, eller også forstillingskontroll og 4-hjulskontroll, koster mellom 1.500 og 2.500 kroner inkludert justering. Når du velger verksted må du sjekke om prisen inkluderer eventuell justering. Kun kontroll bør ikke

AC Service på bilen, hva er vanlig pris?

Hva koster service på bilens airconditionanlegg? Husk at påfyll av gass ofte ikke er inkludert i prisen. Hva er forskjellen på AC-kontroll og klimaservice?

Hvordan flytte billån, med og uten pant i bilen?

Hvorfor er det komplisert å flytte billån om det er pant i bilen? Hvordan kan dette gjøres på en enkel måte, og hvordan få best mulig rente?

Kan du overta eller avslutte leasing av bil før tiden?

Hvordan sier du opp leasingavtalen? Hvilke ekstra kostnader må du regne med? Kan du få noen til å overta avtalen? Det er mulig å gå ut av avtalen, men ikke uten ekstrakostnader.

Hvordan fungerer privatleasing av bil? Stor guide

Skal du kjøpe eller lease ny bil? Hva lønner seg og hva er risikoen med privaltleasing? Se komplett guide til alt om privatleasing av bil.

Hva er leasing av bil?

Hva innebærer det å lease en bil? Hvordan gjøres dette i praksis? Hvor lenge varer en leasingavtale? Hva må du betale og ikke?

Hva er A-melding? Må din virksomhet levere?

A-melding er en rapport som sendes/leveres hver måned til Altinn. A-meldingen inneholder informasjon om hvor mye lønn den enkelte ansatte har mottatt siste måned samt status i arbeidsforhold, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk

Fiken regnskap – Hvor enkelt er det?

Lønner det seg å føre regnskapet selv og hvor vanskelig er det? Hva med lønnskjøring, A-melding, årsegnskap og selvangivelse?