Tips til deg som skal kjøpe ny bolig

Sist oppdatert: 6. november 2020


Tips til deg som skal kjøpe ny bolig

Ny bolig er en stor og viktig investering som krever litt av deg som kjøper. Er du ikke grundig i kjøpsprosessen kan det fort skape kostbart trøbbel. Her er noen tips til det viktigste:

Vær godt forberedt

Er du seriøst klar for å kjøpe ny bolig må du ha gjort de viktigste forberedelsene slik at du er i kjøpsposisjon og kan slå til og legge inn bud når den rette boligen og muligheten dukker opp.

For å legge inn et bud må du ha et finansieringsbevis fra banken. Dette viser at du har finansiell backup for bud opp til en gitt beløpsgrense. Hvor høy denne grensen er blir opp til deg og banken. Din egenkapital, inntekt og familie- livssituasjon er utgangspunktet for vurderingen. Skal du selge bolig vil verdivurderingen av denne bli tatt inn i regnestykket. Det er smart å få det maksimale ut av den boligen du skal selge og få en god verdivurdering av denne.

Vær grundig på visningen

Har du en bolig du er seriøst interessert i skal du ta deg god tid på visningen. Selv om det kanskje er mange folk tilstede skal du gå gjennom og vurdere hele boligen. Hvordan blir det å bo der? Hva mangler? Hvem er naboene? Enkelte tar en tur i boligområdet også før eller etter visningene for å få et riktigere inntrykk. For tiden er det populært med fortetting av byene, risikerer du at det blir bygget et sjenerende bygg nært din bolig, er det derfor eieren vil selge. La fantasien løpe litt.

Deretter må du studere dokumentasjonen nøye, det vil si salgsprospektet, takster og eventuelle egenerklæringer. Husk at du i ettertid bare kan reklamere på forhold som ikke var kjent eller det burde vært opplyst om.

Slik finner du den rette eiendomsmegleren.

Sjekk det bygningstekniske

Ta deg tid til å studere hele boligen før du legger inn et bud.

Sjekk boligen nøye før du kjøper. Det er komplisert og kostbart og kreve kompensasjon i ettertid.

Blir det for hektisk på visningen kan du spørre megleren om å få ta en tur innom senere. Starter og avsluttes budrunden kort tid etter visningen blir dette selvfølgelig vanskelig. Sjekk grunnmur og kjeller etter sprekker, hvordan ser det ut rundt vinduene og hvordan ser taket ut? Påpeker du viktige mangler som ikke fremgår av dokumentasjonen bør du gjøre dette skriftlig og også be om et skriftlig svar (bruk e-post). Kun muntlig kommunikasjon er det vanskelig å bevise i ettertid. Sier selgeren at muggen i kjelleren skyldes en tidligere vannlekkasje, men i virkeligheten dreier det seg om et generelt fuktproblem, må du i en eventuell konflikt kunne dokumentere at selgeren har feilinformert. Det kan være smart og bruke megleren som mellomledd i slik kommunikasjon.

Spør etter takst og verdivurdering.

Gi et bud

Når du har bestemt deg for å gå for en bolig er tiden kommer for å legge inn et bud. Dette må være skriftlig og med finansieringsbevis. Det finnes flere strategier for budgivning. For å oppnå en rask aksept av budet samt for å holde konkurrerende bud på avstand kan budet ha en kort akseptfrist. Du kan også starte med et lavt bud for å teste markedet, eller et bud som ligger litt over prisantydningen for å ”skremme” andre budgivere. Det finnes mange måter å gjøre dette på og det er viktig å utnytte de mulighetene du har. Slike strategier fører ikke alltid frem, folk er utrolig smarte og våkne når det gjelder kjøp og salg av bolig.

Budet aksepteres

Er du heldig blir budet akseptert. Da er avtalen bindende og ingen av partene kan trekke seg, selv om det ennå ikke er skrevet kontrakt. Aksepteres ikke budet fortsetter eventuelt budrunden. Megleren holder deg kontinuerlig orientert om utviklingen i budprosessen.

Hva med kontrakten?

Ved kjøp og salg av boliger anvendes det standardkontrakter som ivaretar begge parters rettigheter, megleren ordner med dette. Husk å få eventuelle vilkår og forbehold dere er blitt enige om med i kontrakten.

Når du overtar boligen

Selve overtakelsen er viktig og mer enn bare å motta nøkkelen. Kjøper og selger må gå gjennom boligen på nytt og eventuelle avvik som har kommet tilsyne etter at møbler og inventar er fjernet må det reklameres på. Slike reklamasjoner skal føres inn i overtakelsesprotokollen. Oppdager du alvorlige mangler kan du be megleren holde tilbake et beløp inntil saken er avklart. Holdes beløp tilbake og det viser seg at dette var uberettiget kan kjøperen kreve forsinkelsesrenter på beløpet.

Reklamasjoner i ettertid

Oppdager du mangler ved boligen i etterkant starter en litt komplisert prosess som av og til ikke er så enkel. I slike tilfeller er det en fordel at selgeren har en eierskifteforsikring og at kjøperen har boligkjøpsforsikring. Da er partene sikret juridisk hjelp raskt. Kjøper må varsle om manglene umiddelbart etter at de er oppdaget og få fagpersoner til å vurdere saken. Skulle du havne i en slik prosess må du gjøre tingene riktig og ikke sette i gang selv med utbedring osv om det ikke er en akutt situasjon. Søk hjelp hos fagpersoner, også for det juridiske.

Slik sparer du strøm.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.