Hvilke dager kommer posten? | PengeSterk.no

Sist oppdatert: 5. april 2020


Hvilke dager kommer posten? | PengeSterk.no

Posten leveres i postkassen alle hverdager mandag til fredag men ikke på lørdag. Pakker kan hentes på det lokale postkontoret eller post i butikk også på lørdag.

Postombæring annenhver dag fra 1. juli 2020

Ny postlov er vedtatt og det innebærer en del endringer for norske husstander. Den viktigste er at du vil få posten i postkassen kun annenhver dag.

Hva er årsaken til endringen?

Det sendes stadig færre brev med post og det totale volumet post er redusert med over 50 % de siste årene. Dette gir mindre inntekter til posten som dermed må redusere tilbudet. Posten er en statlig bedrift men er allikevel underlagt krav om god forretningsmessig drift.

I Danmark kun èn dag i uken

Danskene har også innført store endringer i posttjenestene, nå dukker posten opp i postkassen kun en gang i uken. I følge fagfolk vil vi se tilsvarende endringer også i Norge i fremtiden om reduksjonen i postmengden fortsetter.

Norge er også et av de mest digitaliserte landene i verden og kommunikasjon som tidligere skjedde med papir skjer nå via internett og e-post.
Dette får også store konsekvenser for de ansatte i Posten. Cirka 1.500 postbud vil miste jobben og store deler av virksomheten endres. Blant annet fokuseres det mer på distribusjon av pakker som følge av den økende netthandelen.

Du kan fortsatt bestille oppbevaring av posten

Er du bortreist kan du enkelt la posten oppbevare posten inntil du er tilbake. Dette fungerer veldig godt (egen erfaring) og er enkelt å bestille. Posten legger heller ikke reklame i postkassen så lenge du har bestilt oppbevaring.

Slik bestiller du:

  1. Oppbevaringen bestilles på internett og må skje minimum to virkedager før start (første oppbevaringsdag).
  2. Du må logge deg inn på bestillingstjenesten med Bank-ID eller andre vanlige alternativ.
  3. Du fyller inn adresse, datoer og hvem i husstanden oppbevaringen skal gjelde for.
  4. Betalingen skjer med kort (Mastercard eller Visa)
  5. Når du oppbevaringsperioden du har bestilt er slutt kommer all post som er oppbevart samlet i en stor konvolutt.

Hva koster det?

160 kroner for de første 15 dager, deretter kr 26/uke (priser april 2020).

Her finner du alt om oppbevaring av post.

Planer om å starte nettbutikk? her er noen tips.

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.