Hvilke dager kommer posten? | PengeSterk.no

Post i postkassen kun annenhver dag fra juli 2020. Inntil da kommer posten som vanlig alle hverdager. Lørdager er det ingen postombæring.