Hvilke forsikringer bør man ha?

Sist oppdatert: 7. november 2020


Hvilke forsikringer bør man ha?

Rett type forsikring som dekker dine behov om uhellet skulle være ute er en god investering. De viktigste forsikringene er innboforsikring, villa/hus forsikring, hytteforsikring, bilforsikring, båtforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring, innboforsikring, barneforsikring, reiseforsikring, dyreforsikring, eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring, avbestillingsforsikring, kjøpsforsikring og uflaksforsikring.

Innboforsikring

 • Alt du har hjemme representerer store verdier. Det er utrolig hvor stort beløpet blir når man summerer innkjøpsprisen på det man har hjemme.
 • Gjelder, klær, møbler, interiør, utstyr, verdisaker + +
 • Det er smart å ta bilde av det viktigste man har hjemme, for eksempel smykker og andre verdisaker
 • Må dekke tyveri, vann- og brannskade
 • Vær sikker på at forsikringsbeløpet er høyt nok

Verdisaksforsikring

 • Eier du objekt og verdisaker med en spesielt høy verdi må disse ha en egen forsikring, en verdisaksforsikring. Dette er verdisaker som ikke ansees som en naturlig del av en husholdning. Antikviteter er et eksempel.
 • Her er det viktig med dokumentasjon av verdien siden slike objekt ikke kan kjøpes nye. Takst og verdivurderinger fra sakkyndige personer er en forutsetning. Man snakker om såkalt forsikringsverdi.
 • Du bør kontakte forsikringsselskapet for å bli enige hva som eventuelt omfattes av en slik forsikring.

Villa- husforsikring

 • Gjelder selve bygningen og garasje
 • Skader på bygningen er ofte veldig kostbart å utbedre
 • Har du leilighet i et borettslag vil selve bygningen være forsikret gjennom sameiet/borettslaget
 • Går taket i stykker, huset oversvømmes eller brenner er det viktig med god og dekkende forsikring
 • Sølvkre og andre skadedyr volder stor skade på bygninger i Norge. det samme gjelder soppskader som følge av fukt
 • Alarm og annet sikkerhetsutstyr kan gi rimeligere forsikring

Hytteforsikring

 • I prinsippet det samme som innbo- og husforsikring.
 • Innbrudd i hytter skjer ofte. Ligger hytten øde til kan risikoen være større

Bilforsikring

 • Bilforsikringen består av tre forsikringer, ansvarsforsikring, delkasko og full kasko.
 • Ansvarsforsikring: Obligatorisk. Dekker all skade som du forårsaker på andre personer og andres eiendom. Forårsaker du en ulykke vil ansvarsforsikringen alt annet enn skaden på din egen bil.
 • Delkasko: Inkluderer ansvarsforsikring. Omfatter tyveri, brannskade, skade på vindu.
 • Fullkasko: Inkluderer ansvarsforsikring, delkasko og all skade på din egen bil, selv om du har skyld i uhellet. Fullkasko er dyrt, så dette blir en kostnad som må vurderes i forhold til bilens verdi
 • Husk at årsavgiften er inkludert i bilforsikringen

Båtforsikring

 • Båtforsikring er en frivillig forsikring. Det betyr at du heller ikke trenger ansvarsforsikring for båt.
 • Ansvar og skyldfordeling er litt mer komplisert med båt enn med bil. Blant skal det mer til at en båteier blir ansvarlig for skaden. Et krav er båten som forvolder skaden har skyld. Du risikerer å bli et offer om din båt blir skadet i et uhell og den som forvolder skaden ikke direkte har skyld (for eksempel som følge av teknisk svikt). Derfor er det en stor fordel å tegne kaskoforsikring om du har en båt med en viss verdi.
 • Uansett vil en ansvarsforsikring spare deg for potensielt mye trøbbel om uhellet skulle være ute.

Reiseforsikring

 • En reiseforsikring dekker i utgangspunktet tap og skader du har utenfor hjemmet. Dette omfatter alt fra ferieturen til utlandet til at du mister en klokke når du er i den lokale svømmehallen.
 • Reiseforsikring kan være på årsbasis eller kun for kortere perioder, for eksempel en to ukers ferie til utlandet.
 • Fordelen med en reiseforsikring som gjelder hele året er at du er forsikret både i hverdagen og på kortere turer/reiser i løpet av året. Bakdelen er selvfølgelig noe høyere kostnad, men dette er ikke all verden (egen erfaring).
 • Reiser du til utlandet bør du absolutt ha en komplett reiseforsikring. Skulle du bli syk eller skade deg og havne på et lokalt sykehus kan kostnadene forbundet med dette være skyhøye. Det finnes tilfaller hvor nordmenn som har blitt syke i utlandet har mistet hus og hjem fordi de ikke var tilstrekkelig forsikret.
 • Akkurat hva reiseforsikringen omfatter blir en avtale mellom deg og forsikringsselskapet, her er det mange muligheter.

Uføreforsikring

 • Omfatter situasjoner hvor du på runn av sykdom eller fysiske skader ikke lenger kan skaffe deg en inntekt. Det offentlige har uføretrygdordninger (NAV), men erfaringsmessig dekker disse ikke opp tapet av arbeidsinntekt 100%.
 • Det kan dreie seg om delvis eller 100% uførhet.
 • Uføreforsikring er ofte en kostbar forsikring fordi det som oftest dreier seg om store beløp over lengre tid. Det blir derfor opp til deg å vurdere om du trenger en slik forsikring. Har du nedbetalt bolig og lite utgifter klarer du deg kanskje med utbetalingen fra NAV?
 • En uføreforsikring kan enten utbetales som et engangsbeløp eller som en uførepensjon over lengre tid.

Ulykkesforsikring

 • Blir du utsatt for en ulykke hvor du får alvorlig skade vil en ulykkesforsikring gi et økonomisk bidrag.
 • En ulykkesforsikring skiller seg fra en uføreforsikring ved at det ikke handler om at du taper arbeidsinntekt og at forsikringen skal dekke dette. Det dreier seg om at du får en økonomisk kompensasjon fordi du har fått en alvorlig og varig skade.
 • Eksempel på slike skader er tap av hørsel og syn, nedsatt funksjon i armer og ben osv.
 • Utbetales som engangsbeløp
 • Gjelder også ved dødsfall, utbetalingen går til etterlatte.

Barneforsikring

 • Barnet er forsikret i forbindelse med ulykker og sykdom.
 • Skulle et barn som avhengig av pleie og tilrettelegging som følge av sykdom og skade handler det sok regel om store beløp for en familie. Slike situasjoner går også ofte utover foreldrenes mulighet til å jobbe, en kan bli nødt til å bruke all tid på å pleie barnet.
 • En barneforsikring er en slags uføreforsikring for barna dine. Hvis barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke, kan en slik forsikring være med på å gi familien økonomisk trygghet i en krevende periode.
 • Norge har god ordninger for slike situasjoner, men med det kan fort bli diskusjoner og rettslige konflikter rundt slik hjelp, derfor er en barneforsikring med på å gi større trygghet.

Eierskifteforsikring / Boligselgerforsikring

 • Selger du en bolig har du et ansvar i forhold til kjøperne. Oppdages det feil og problemer med boligen etter salget blir det fort en diskusjon om hvem som skal betale.
 • Selgeren har et visst ansvar i fem år etter salget, men her kan det oppstå kompliserte situasjoner med stor uenighet om hvem som skal betale hva. Slike saker havner ofte i rettsapparatet.
 • Taper du en slik sak kan det fort dreie seg om store beløp. En eierskifteforsikring skal dekke slike økonomiske tap.

Boligkjøperforsikring

 • Det samme gjelder for den som kjøper boligen. En boligkjøperforsikring dekker kjøpers advokatkostnader i forbindelse med rettslige prosesser i kjølvannet av et boligkjøp.
 • Rettsaker er kostbare og kan dra ut i tid. Om du for gjennomslag for dine krav mot selger eller ikke så dekker en boligkjøperforsikring i det minste de rettslige kostnadene.

Dyreforsikring

 • Ikke så vanlig forsikring. Har du en hund eller katt vil det være begrenset hvor mye kostnader som kan påløpe i forhold til sykdom.
 • Eier du mange og/eller større dyr, for eksempel hest, blir det fort snakk om større kostnader. Da kan en dyreforsikring være god å støtte seg på.
 • Det er ikke av de mest prioriterte forsikringene man kan ha. Veterinærutgifter trenger ikke være så altfor dyrt, men det kan fort bli snakk om titusener om dyret må opereres.
 • Her blir det en vurdering av hva som lønner seg.

Avbestillingsforsikring

 • Må du kansellere en reise på grunn av sykdom eller andre forhold som gjør det umulig å reise dekker avbestillingsforsikringen det du taper på flybilletter og hotell osv. Det dreier seg fort om store beløp.
 • Sjekk om avbestillingsforsikringen allerede er en del av din reiseforsikring, så slipper du dobbel kostnad.
 • Du kan også tegne en avbestillingsforsikring hos flyselskap turoperatør. Har du satt sammen reisen selv med flere aktører involvert blir det fort litt vanskelig i forhold seg til å av avbestillingsforsikring vil være nyttig.

SB

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.