Hvordan investerer du i gull?

Sist oppdatert: 31. august 2019


Hvordan investerer du i gull?

Gull har alltid vært et attraktiv investeringsobjekt på linje med aksjer, verdipapirer og andre råvarer. Du har mange muligheter når du skal kjøpe gull, fra enkle mynter til avanserte finansielle instrument som gullderivater.

Gullets historie og bakgrunn

Gull har vært et byttemiddel på linje med dagens penger i flere tusen år. Grunnen til gullets popularitet er flere. For det første har metallet en unik holdbarhet og tåler det aller meste teten at kvaliteten forringes. Den høye verdien i forhold til vekten gjør det mulig og både forflytte og oppbevare store verdier på en enkel måte uten stort behov for plass. I tillegg egner gull seg til å deles opp i små biter. Gull har også en stor anvendelse i alt fra smykker til industrielle formål.

Er det smart å investere i gull?

Gull handles på markeder på samme måte som verdipapirer og verdien svinger opp og ned.

Å investere i gullmynter er for de spesiellt interesserte.

Ser man på statistikken er ikke gull det som har gitt den største avkastningen over tid sammenlignet med aksjer. Allikevel er det mange som lar gull være en del av en investeringsportefølje. En av grunnene er sikkerhet i forhold til inflasjon. Gull er også attraktivt i tider hvor det er stor usikkerhet i aksjemarkedene.

Det er ikke risikofritt å investere i gull, gullprisen svinger relativt mye og dette kan blie n utfordring i et kort perspektiv.

Hvordan investerer du i gull?

Gullbarrer

Å eie gullbarrer gir en god følelse og et synlig bevis på at du har verdier. Du har også full kontroll på verdiene, gullbarrene forsvinner ikke en kollaps på børsen eller gjennom en eller annen konkurs.

Bakdelen med å investere i gullbarrer er høye transport og transaksjonskostnader. Det er ikke bare å gjennomføre transaksjonene på telefon, gullet må leveres og hentes og slike prosesser er kostbare både i penger og i tid.

Du har også en utfordring i forhold til lagring, du kan bli frastjålet alt.

Fond

Det finnes aksjefond som er børsnoterte og som investerer i blant annet gullderivater. Du investerer i andeler i fondene. Disse omsettes fritt som andre børsnoterte verdipapirer. Denne måten å investere i gull på er veldig enkel, du har ingen utfordringer med transport og oppbevaring og de er lett å gå inn og ut av investeringen.

Bakdelen er risikoen i forhold til hvordan fondene investerer. Mange fond investerer i aksjer i aktører i gullbransjen og har flere i porteføljen, dette gir en lavere risiko enn å satse på et enkelt selskap og verdiene vil i større grad gjenspeile gullprisene. Større risiko blir det om fondene operere med avanserte finansielle instrumenter, blant annet derivater. Tapene kan bli store med feil strategi.

Aksjer

Mange store aktører innen utvinning og handel med gull er børsnoterte og derfor lett tilgjengelig gjennom aksjekjøp, også som aksjefond. Her kommer det inn mange elementer som ikke kan knyttes direkte til gullprisen. Et gruveselskap kan for eksempel ikke lykkes med å finne gull. En høy gullpris er positivt for slike selskaper, men andre forhold kan ha stor betydning slik at en stigning i gullprisen ikke blir gjenspeilet i selskapenes aksjeverdi. Det er også vanlig at disse aktørene er engasjert i andre råvarer i tillegg, og da blir det hele enda mer komplisert å vurdere.

Flere tips om investeringer i råvarer.

Sture Bjørseth

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.