Hvor mye tjener en lærer i året?

I Norge tjener lærere mellom 480.000 og 620.000 kroner i året i full stilling. Lønnen bestemmes av flere faktorer, den viktigste er hvilken utdannelse læreren har. En adjunkt (4 års

Hvor mye tjener en lege i året?

Årslønnen til leger varierer veldig avhengig av faktorer som spesialisering, arbeidssted og ikke minst om de jobber som fastlege eller ikke.

Hvilke yrker er best betalt i Norge? (2019 – Årslønn)

Hvem tjener mest i Norge? Er det pengene som motiverer deg er lederjobb innen olje og gass og finans, lege, flyger og flygeleder aktuelle yrker.

Hvilke regler gjelder for gave fra arbeidsgiver?

Hvilke gaver fra arbeidsgiver er skattepliktige? Reglene er klare for hvilke ytelser du kan motta uten å betale skatt. Gullklokke til kr 12.000 er f.eks ok.

Gjennomsnittslønn i Norge – Hvilke yrker og roller tjener best? (2016)

Her er de tyve best betalte jobbene i Norge. Gjennomsnittslønnen i Norge er jevnt over høy, men noen bransjer og yrker leder an når det gjelder lønn.