Gjennomsnittslønn i Norge – Hvilke yrker og roller tjener best? (2016)

Sist oppdatert: 7. november 2020


Gjennomsnittslønn i Norge – Hvilke yrker og roller tjener best? (2016)

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2016) viser et det fortsatt er olje- og gassnæringen som er lønnsledende i Norge, til tross for dårligere tider innimellom. Ledere og mellomledere i olje- og gassbedrifter tjener godt og lønn over millionen er heller regel enn unntak. Lønnsveksten har avtatt i forbindelse med den reduserte aktiviteten innen olje og gass og det er også knyttet en viss usikkerhet til hvordan gjennomsnittslønnen utvikler seg fremover, spesielt på mellomledernivå.

Oppdatert liste for 2019.

Gjennomsnittlig månedslønn i Norge var 43.300 i 2016. Ledere i de ovennevnte bransjene tjener i snitt 103.700 pr måned, altså mer enn dobbelt som mye.

Gjennomsnittslønn i Norge i 2016 for de 20 best betalte jobbene:
(Månedslønn i norske kroner)

Ledere innen olje- og gass   kr 103.700

Finansmeglere   kr 95.200

Toppledere innen det offentlige   kr 91.000

Handels- og skipsmeglere   kr 86.200

Ledere innen finans og forsikring   kr 85.700

Flygere   kr 84.000

Geofysikere og geologer   kr 81.100

Finans- og økonomi sjefer og mellomledere   kr 77.400

Ledere innen forskning   kr 76.400

Leger /spesialister   kr 76.400

Flygeledere   kr 76.400

Sivilingeniører   kr 75.700

Dommere   kr 75.600

Adm.direktører   kr 73.900

Personal leder/-sjefer   kr 73.600

IKT ledere   kr 71.000

Salgs- og markedssjefer 69.200

Sivilingeniører elkraft   kr 66.400

Ingeniører innen olje, berg/metall   kr 66.100

Ledere av industribedrifter   kr 65.700

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Den gjennomsnittlige månedslønnen for kvinner var på 86,1 % av tilsvarende for menn.

Oljebransjen er fortsatt lønnsledende i Norge, selv om det innimellom er skyer på horisonten.

Det er en svak trend til utjamning og forskjellene blir mindre både i det private næringsliv og innen offentlig virksomhet. På kommunalt- og fylkesnivå tjener kvinner i snitt 93,5% av tilsvarende for menn.

Størst forskjell på mann og kvinne når det gjelder lønn er i Rogaland hvor gjennomsnittlig månedslønn for kvinner lå nesten 20% under nivået for menn. Minst forskjell er det i Hedmark hvor kvinnene i snitt tjener kun 6,5% mindre enn menn.

Det er en klar sammenheng mellom det generelle lønnsnivået i et fylke og lønnsforskjellen på kvinne og mann. Jo høyere lønnsnivå, desto større forskjell mellom kjønnene.

Hvor tjener du mest i Europa?

Norge ligger på en andreplass etter Sveits (Eurostat). Sverige ligger på en tiendeplass. Den lange høykonjunkturen i Norge de senere år kombinert med sterke offentlige finanser har gjort det mulig med høye lønninger. Norge har også lite tradisjonell industriproduksjon hvor lønnskostnadene utgjør en viktig del av en bedrifts kostnadsnivå og hvor det i konkurransesammenheng ikke er mulig med høye lønninger. Sverige har mer slik industri og det er en av grunnene til et lavere lønnsnivå.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...