Hvilke yrker er best betalt i Norge? (2019 – Årslønn)

Sist oppdatert: 7. november 2020


Hvilke yrker er best betalt i Norge? (2019 – Årslønn)

Her er en liste over hvilke yrker og jobber som tjener mest i Norge. De best betalte yrker i Norge i 2019 var som vanlig lederjobber innen olje og gass og finans. Leger, flygere og flygelederne er også jobber hvor årslønnen er blant de høyeste fra år til år. Tallene er oppgitt som årslønn og er fra SSB og viser gjennomsnittet for ulike yrkesgrupper.

1. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1178880 kroner
2. Legespesialister 1074480 kroner
3. Flygere 1063800 kroner
4. Flygeledere 1057920 kroner
5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 998040 kroner
6. Geologer og geofysikere 974880 kroner
7. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 973680 kroner
8. Finans- og økonomisjefer 927960 kroner
9. Forsknings- og utviklingsledere 924000 kroner
10. Handels- og skipsmeglere 900000 kroner
11. Personalsjefer 888600 kroner
12. Ledere av IKT-enheter 885840 kroner
13. Finansmeglere 862080 kroner
14. Salgs- og markedssjefer 840000 kroner
15. Allmennpraktiserende leger 833640 kroner
16. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 830040 kroner
17. Sivilingeniører (elkraftteknikk) 830040 kroner
18. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 823080 kroner
19. Strategi- og planleggingssjefer 817920 kroner
20. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 817320 kroner
21. Sivilingeniører (elektronikk) 815280 kroner
22. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 806400 kroner
23. Andre administrative ledere 804600 kroner
24. Sivilingeniører (industri og produksjon) 800280 kroner
25. Ledere innen akvakultur mv. 800040 kroner
26. Jurister og advokater 799440 kroner
27. Sivilingeniører (kjemi) 789000 kroner
28. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 779400 kroner
29. Fysikere og astronomer 774240 kroner
30. Ledere av industriproduksjon mv. 773520 kroner
31. Skipsmaskinister 771480 kroner
32. Kjemikere 760080 kroner
33. Matematikere, statistikere mv. 753360 kroner
34. Operatører innen boring mv. 751800 kroner
35. Systemanalytikere/-arkitekter 751200 kroner
36. PR- og informasjonssjefer 750000 kroner
37. Sivilingeniører (bygg og anlegg) 750000 kroner
38. Tannleger 750000 kroner
39. Administrerende direktører 746160 kroner
40. Dekksoffiserer og loser 744000 kroner
41. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 737640 kroner
42. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 733560 kroner
43. Andre juridiske yrker 725040 kroner
44. Revisorer, regnskapsrådgivere 723240 kroner
45. Lokomotiv og T-baneførere 722880 kroner
46. Toppledere i interesseorganisasjoner 720000 kroner
47. Ledere av logistikk og transport mv. 720000 kroner
48. Salgskonsulenter innen IKT-produkter 720000 kroner
49. Finansanalytikere 716520 kroner
50. Sivilarkitekter 715920 kroner
51. Sikkerhetsanalytikere mv. 711840 kroner
52. Sivilingeniører (telekommunikasjon) 707520 kroner
53. Andre programvare- og applikasjonsutviklere 701400 kroner
54. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 699960 kroner
55. Programvareutviklere 699960 kroner
56. Helse- og miljøkontrollører 699960 kroner
57. Databasedesignere og -administratorer 697920
58. Psykologer 697920 kroner
59. Farmasøyter 692640 kroner
60. Landskapsarkitekter 690000 kroner
61. Finans- og investeringsrådgivere 690000 kroner
62. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 682560 kroner
63. Ledere av helsetjenester 681000 kroner
64. Kjemiingeniører 680160 kroner
65. Elkraftingeniører 679560 kroner
66. Biologer, botanikere, zoologer mv. 678960 kroner
67. Sivilagronomer mv. 678120 kroner
68. Eiendomsmeglere og – forvaltere 676080 kroner
69. Ledere av utdanning og undervisning 670800 kroner
70. Nettverks- og systemteknikere, IKT 667800 kroner
71. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 666960 kroner
72. Elektronikkingeniører 665640 kroner
73. Andre ingeniører 660000 kroner
74. Bygningsingeniører 657960 kroner
75. Organisasjonsrådgivere mv. 655440 kroner
76. Arealplanleggere 654600 kroner
77. Skytebaser og sprengningsarbeidere 653400 kroner
78. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 650880 kroner
79. Personal- og karriererådgivere 650400 kroner
80. Brannkonstabler 644160 kroner
81. Forfattere mv. 636960 kroner
82. Energikontrolloperatører 636000 kroner
83. Arbeidsleder, bygg og anlegg 635040 kroner
84. Miljøvernrådgivere 632400 kroner
85. Konduktører 627600 kroner
86. Ernæringsfysiologer 624960 kroner
87. Ledere av sosialomsorg 624120 kroner
88. Rådgivere innen kompetanseutvikling 624000 kroner
89. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 623400 kroner
90. Maskiningeniører 623040 kroner
91. Arbeidsledere for kontorpersonell 622560 kroner
92. Driftsteknikere, IKT 622200 kroner
93. Internett-teknikere 620040 kroner
94. Ledere av omsorgstjenester for barn 617280 kroner
95. Systemadministratorer 616320 kroner
96. Forsikringsagenter 615600 kroner
97. Spesialsykepleiere 614880 kroner
98. Mekanikere innen flytekniske fag 612240 kroner
99. Journalister 611280 kroner
100. Politikere 609360 kroner

Gave fra arbeidsgiver?

Du liker gjerne...