Hvilke regler gjelder for gave fra arbeidsgiver?

Sist oppdatert: 7. november 2020


Hvilke regler gjelder for gave fra arbeidsgiver?

Når det gjelder gave fra arbeidsgiver er utgangspunktet alltid at en ansatt alltid skal betale skatt på det som mottas fra arbeidsgiver. Lønnen er selvfølgelig hovedytelsen i et ansettelsesforhold men det er også andre ytelser som kommer inn under lovverket. Slike kalles gjerne frynsegoder. Det finnes også ytelser, for eksempel gaver, som ikke er skattepliktige.

Hvordan beregne verdien på ytelsene?

Verdifastsettelse er ofte et omdiskutert tema som også er regulert i lovverket dvs Skatteloven og Skatteforskriften om naturalytelser. Grunnregelen er omsetningsverdien. Den prisen varen er kjøpt for danner grunnlaget for beregning av skatt og avgifter. Men salgsprisen er ikke alltid så tydelig og verdien kan også fastsettes etter fastlagte satser, av skattemyndighetene eller av bedriften hvor mottakeren er ansatt.

Eksempel på slike ytelser er mobil, bredbånd, datamaskin, gratis eller billig bolig/overnatting, lån fra arbeidsgiver til lav rente og ekstra gunstige betingelser, kontingenter og medlemskap i ulike sammenhenger, for eksempel helsestudio samt bil og bilhold.

Hvilke ytelser er ikke skattepliktige?

Gaver fra arbeidsgiver

Gaver er i hovedsak fritatt for skatt om det dreier seg om jubileum. Har en medarbeider vært ansatt i 25,40,50 eller 60 år er en gave på en verdi opp til kr 8.000 fritatt fra skatt (gjelder det en gravert klokke i gull er satsen kr 12.000).

Ytelser og gaver med en verdi på opptil 3.000 kroner er skattefrie om firmaet fyller 25, 50, 75, 100 osv år.

Klokke i gull i forbindelse med jubileum er godkjent inntil kr 12.000,-.

Det samme gjelder om den ansatte gifter seg eller har 50,60,70,75,80 års fødselsdag. Avsluttes et mer enn ti år langt arbeidsforhold, eller den ansatte går av med pensjon, gjelder det samme.

Har arbeidsplassen jubileum på 50,100,150 osv år kan de ansatte motta en skattefri gave på inntil 4.500 kroner.

En kreativ medarbeider kan motta en skattefri gave på opp til kr 2.500 for forslag til forbedringer i bedriften. Bedriften kan gi de ansatte en gave på kr 1.000 /år. Denne er skattefri om bedriften ikke bokfører utgiften i regnskapet.

Skattefrie gaver kan ikke gis som kontanter. For gavekort gjelder egne regler. Kan gavekortet veksles inn i kontanter er det skatteplikt, kan det ikke er det heller ikke skattepliktig.

Ytelser relatert til bedre trivsel i bedriften?

Fester, turer og andre arrangement er ikke skattepliktige om de kan regnes som rimelige. En tur på byen av og til går greit, en uke på Maldivene blir det verre å få skattemyndighetene med på.

Overtidsmat er ikke skattepliktig om man holder seg under skattemyndighetenes beløpsgrenser.

Rabatt på bedriftens produkter

Holder du deg til en mengde og et omfang som kan tilskrives et vanlig privat forbruk kan du skattefritt benytte seg av en rabatt på det din arbeidsplass selger eller produserer. Også her må størrelsen på rabatten være innenfor rimelighetens grenser.

Firmahytte er ok

Stiller bedriften en hytte til disposisjon for de ansatte er bruken av denne skattefritt for de ansatte. Det er en forutsetning at hyttebruken er organisert som et fellesgode som omfatter alle ansatte. Det holder ikke at sjefen kjøper en hytte som kalles firmahytte og som kun brukes av han/henne.

Klær som brukes i jobbsammenheng er ikke skattepliktige om de er av en type som det ikke er naturlig å bruke privat. Typisk er arbeidsklær, kjeledresser og klesplagg med logo på. Mørke Armanidresser er ikke innenfor.

Les mer om dette på Skatteetatens sider.

SB

Du liker gjerne...