Når risikerer du å få en betalingsanmerkning?

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Når risikerer du å få en betalingsanmerkning?

Betaler du ikke regninger og det du skylder ender det opp med at et inkassoselskap tar jobben med å kreve inn det du skylder. En slik inkassoprosess fører blant annet til at det blir registrert en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Dette er databaser som banker og finansieringsselskap og næringslivet for øvrig bruker for å vurdere din betalingsevne.

Finner de betalingsanmerkninger på ditt navn eller bedrift er det liten sannsynlighet for at du får innvilget et lån eller kjøpe noe på kreditt, eller får registrert et mobilabonnement. Betalingsanmerkninger blir også registrert ved konkurs, når du har pålagt deg selv kredittsperre, når det er registrert lønns- eller trygdetrekk på deg samt når det er tatt utleggspant i din eiendom, konto eller verdipapirer.

Strenge regler

Kredittopplysningsselskapene er underlagt streng regulering og må ha konsesjon for å drive slik virksomhet. Datatilsynet håndhever lovverket og fører kontroll med virksomhetene. Det er strenge regler for når og hva som kan registreres samt sletting av data etter at utestående er betalt og innkassosaken er avsluttet.

En betalingsanmerkning kan registreres kun etter at inkassoselskapet har levert forliksklage hos Forliksrådet.

Hvem kan melde inn betalingsanmerkninger?

Som regel er dette den som krever inn det du skylder. Det vil si inkassoselskap, Statens innkrevingssentral, skatteetaten, kemner eller namsfogden.

Du kan protestere på registreringen

Når et kredittopplysningsbyrå mottar en betalingsanmerkning fra et inkassoselskap må det underrette personen eller bedriften dette gjelder. Mottaker har 14 dagers frist til å protestere på registreringen. Betaler du utestående i løpet av denne 14 dagers perioden slipper du betalingsanmerkningen. Det er viktig at du bestrider kravet tidlig i inkassoprosessen og ikke venter til saken har kommet helt til det er snakk om å registrere en betalingsanmerkning. Protesterer du på inkassokravet blir saken avgjort i Forliksrådet.

Når slettes en betalingsanmerkning?

  • du har betalt hele kravet inkludert omkostninger og gebyr
  • utleggspant er slettet
  • bobehandlingen ved personlig konkurs er innstilt
  • Gjeldsordning er avsluttet

Slettingen skal skje umiddelbart og vanligvis betyr det 2-3 dager.

Sjekk om du har betalingsanmerkninger

Du kan lett sjekke om du er betalingsanmerkinger på ditt navn hos kredittopplysningsbyråene. Disse tjenestene er gratis og enkle å bruke.

To gode tjenester er Bisnode: https://soliditet.no/privatpersoner/ og Experian: https://www.minexperian.no/ (krever BankID).

SB

Du liker gjerne...