Hva er nytt med IPS?

Sist oppdatert: 31. august 2019


Hva er nytt med IPS?

Individuell pensjonssparing IPS er populært, menge ønsker å spare til egen pensjon både for å kunne få mer utbetalt når den tid kommer, men også som sikkerhet til et offentlig pensjonssystem som i følge mange eksperter ikke vil klare forpliktelsene på sikt. Den forventede pensjonen fra det offentlige henger ikke med utviklingen i økonomi og lønninger og mange kan forvente et betydelig inntektsfall fra den dagen de går av med pensjon.

Fordelene med IPS er flere. Det som lokker mange er skattefordelene, skatt på avkastning blir utsatt, det du sparer omfattes ikke av formueskatt og du betaler også en lav skatt på de beløpene du etter hvert tar ut (24 prosent for utbetalinger etter du har fylt 62 år).

Den gode nyheten med nye IPS

Fra og med 2017 kan du spare opp til 40.000 kroner med full skattefordel (du trenger ikke spare 40.000, sparebeløpet bestemmer du selv). Dette er nye IPS og sparingen kan du starte 1/11-2017. Du kan trekke 24 % av dette det sparte beløpet fra alminnelig inntekt, dette gir en skattefordel på hele 9.600 kroner. Isolert sett vil det gi deg 9.600 kroner igjen på skatten året etter.

Hvilke er begrensningene med IPS?

Du kan ikke kan ta ut pengene før du er 62 år, utbetalingstiden skal skje over minst ti år samt at utbetalingene har en varighet til du er 77 år.

I praksis betyr dette at pengene du sparer er låst frem til du er 62 år. Du kan ikke ta de ut for å investere i andre pensjonssparingstilbud som dukker opp underveis, eller at du har pensjonssparingen som en buffer du kan ta av om det skulle oppstå for eksempel sykdom eller skilsmisse som medfører en anstrengt økonomi.

Har du en normal økonomisk situasjon er IPS en gavepakke fra staten.

Les mer om fordeler og bakdeler med IPS.

Du liker gjerne...