Tollgrense i Norge på netthandel fra utlandet

Sist oppdatert: 10. oktober 2018


Tollgrense i Norge på netthandel fra utlandet

Kjøper du en vare fra en nettbutikk i utlandet gjelder en tollgrense på 350 kroner (pr juni 2018). Overstiger verdien dette må du betale merverdiavgift på varen når den kommer til landet. Dette er 25% av varens verdi, inkludert transportkostnader og forsikringer. På klær kommer det i tillegg toll. For alkohol og tobakk gjelder andre regler og avgifter.

Unngå avgifter om vareverdien er under 350 kroner

På handel fra utlandet er det i Norge (pr februar 2018) en tollgrense på 350 norske kroner. Dette kalles også «350 kroners grensen». Det betyr at om verdien er under 350 kroner (inkludert transport og forsikringer) slipper du å betale moms.

Hvilke avgifter må du betale?

Er den totale vareverdi på over kr 350 må du betale følgende avgifter:

Moms

I Norge er moms på de fleste varer 25%. Ved import legges dette på varens verdi inkludert transport og forsikring. Mat og alkoholfrie drikkevarer har en moms på 15%.

Toll

Norge er med i ulike handelsavtaler noe som medfører at de fleste varer er tollfrie. Kun matvarer og klær er tollpliktige.

Tollbehandlingsgebyr

Alle varer som importeres til Norge skal fortolles. Dette gjelder selv om varen er tollfri. Tollbehandlingen utføres som regel av transportselskapet som leverer varen. Dette fortollingsgebyret varierer. Posten og andre transportører tilbyr forenklet fortolling på varer med importverdi mellom 350 og 3.000 kroner som skal til privatpersoner (gjelder ikke for alkoholdige drikker, tobakk, legemidler og kosttilskudd). Forenklet fortolling innebærer at Posten (eller andre) beregner avgift og sender varen til deg. Du betaler et gebyr når du henter varen, eller får den levert. Prisen for forenklet fortolling gjennom Posten er pr februar 2018 kr 158,-. Avgiftene betales videre til Tollvesenet.

Ordinær fortolling om verdien er over kr 3000.

Overstiger importverdien kr 3.000,- blir fortollingen behandlet på ordinær måte (det samme gjelder for alkoholdige drikker, tobakk, legemidler og kosttilskudd).

Netthandelen er i sterk vekst. Gode priser og ikke minst et stort vareutvalg er hovedårsakene.

Posten ordner alt også i dette tilfellet og for deg som kunde er det ikke stor forskjell, gebyret er på 341 kroner. Du kan også gi beskjed om at du vil fortolle sendingen selv.

Det er viktig at sendingen inneholder de nødvendige fortollingspapirer for at behandlingen skal gå raskt. Er dette ikke tilfellet får du beskjed om dette og må selv sørge for tilstrekkelig med dokumentasjon.

Du kan også fortolle selv, men dette er det i praksis ikke noen vits i å gjøre, det blir bare masse ekstra arbeid uten at du spare noe på det.

Hvordan betales avgiftene?

Dette varierer fra transportør til transportør. Noen krever betaling ved henting, andre sender faktura.

Ikke alt kan importeres fritt

For flere typer varer kreves det en egen tillatelse for å kunne importere. Årsaken til dette er ulike hensyn og regler. Det er store variasjoner i de ulike varegruppene og skal du importere slike varer må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for akkurat din vare.

Dette gjelder følgende varegrupper:

  • Medisiner og legemidler, se nettsidene til Legemiddelverket legemiddelverket.no
  • Alle typer våpen, se nettsidene til politiet politi.no
  • Mat og drikke
  • Dyrearter som er truede
  • Kosttilskudd og preparater
  • Antikviteter og kulturminnegjenstander
  • Alkoholholdige drikker
  • Planter, både ikke truede og truede arter

Husk at du har selv ansvaret for importen og at alle lover og regler følges. Det nytter ikke alltid å påberope seg å ha handlet i god tro om noe skulle bli feil.

Se også Tollvesenets Importkalkulator

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.