Individuell pensjonssparing – IPS

Sist oppdatert: 31. august 2019


Individuell pensjonssparing – IPS

Usikkerheten rundt fremtidige pensjonsutbetalinger fra Folketrygden har gjort at mange velger å bygge opp pensjon i egen regi. Mange arbeidstakere har tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Hvor mye dette er varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, ikke alltid er det store beløp det er snakk om.

Har du en lav inntekt og kanskje ikke har jobbet hele livet vil din pensjon kunne bli i minste laget. Mange fremtidige minstepensjonister har derfor behov for tilleggssparing, også kalt individuell pensjonssparing (IPS).

Hva er IPS?

IPS er pensjonssparing med skattefradrag. Du kan spare inntil kr 15.000 pr år og dermed oppnå en skattefordel. Hvor mye skatt du sparer avhenger av hvilken inntekt du har. Pengene du sparer er bundet til pensjon og kan tas ut som dette fra du er 62 år. For mange er dette en gunstig måte å bygge seg opp ekstra pensjon på.

Tre typer individuell pensjonssparing

Sparing med skattefordel

Stabil og god økonomi er viktig for en trygg og aktiv alderdom.

IPS er som nevnt tidligere en spareordning som er gunstig skattemessig. I tillegg kan du spare til pensjon på mange måter. Du får ikke samme skattefordel men sparingen er lagt opp som pensjonssparing med ulike fradragsmuligheter. Eksempel på slik sparing er investering i ulike typer fond. Dette tilbys av banker, forvaltere og forsikringsselskap. Du velger selv hvilken profil investeringene skal ha og i hvilke fond de skal investeres.

Individuell livrente

Dette er en spareform som tilbys av forsikringsselskaper. Du har ingen skattefordel men gunstige betingelser på sparingen. Kravet er at innbetalingsperioden er på minimum 12 år og utbetalingsperioden på minimum 6 år. Du betaler skatt på avkastningen. Dette skjer først ved utbetaling.

Individuell kapitalforsikring

Dette er en spareform hvor man mottar en engangsutbetaling når man går av med pensjon.

Nytt om IPS.

4 gode grunner til å starte pensjonssparing på eget initiativ

  • Du kommer til av ulike grunner å få utbetalt en lav pensjon fra Folketrygden, AFP og Tjenestepensjon
  • Du ønsker å ha greit med penger som pensjonist
  • Du har drevet eget firma i mange år og ikke vært flink til å betale inn pensjonsmilder
  • Du har gjeld som må betjenes også etter oppnådd pensjonsalder

Sparingen i IPS bør starte minst 15 år før du går av med pensjon. En kortere periode vil ikke gi et positivt bidrag i forholdet skattereduksjon under spareperioden og skatten du må betale når du mottar pengene.

SB

Du liker gjerne...