Slik starter du et AS

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Slik starter du et AS

I Norge er det blitt veldig enkelt å starte aksjeselskap. Kravet til kapital er kun kr 30.000 og selve stiftelses- og registreringsprosessen er enkel og oversiktlig og det hele går stort sett uten store komplikasjoner. Et moment er om aksjekapitalen skal betales inn kontant eller om du skal legge objekter inn som kapital. Er alt kontakt er du ikke avhengig av hjelp fra revisor i etableringen. Skal du legge inn objekt blir det hele litt mer komplisert og du bør få hjelp til dette.

Det stilles fortsatt krav til driften av et AS og det er en del formaliteter som skal ordnes. Kravene til bokføring og regnskap er omfattende og du skal levere både årsregnskap og årsberetning. Alt dette arbeidet rundt regnskap er det lurt å få hjelp til. Å gjøre det selv tar utrolig mye tid og det skal stor innsats til for at alt blir riktig. Ikke gjør dette selv, bruk isteden tiden til å utvikle og bygge bedriften.

Prosessen med å etablere et AS består av tre deler:

1. Stiftelsesdokument og vedtekter

Dette kan du gjøre selv. Dokumentet henter du på Altinn.no og det er bare å fylle inn informasjon om firmanavn, aksjekapital, antall aksjer, selskapets formål, styrets medlemmer, navn på stifterne samt navn på revisor. All nødvendig informasjon finner på Altinn.no.

Slik velger du et firmanavn som fungerer.

2. Aksjekapital

Minimum aksjekapital er kr 30.000. Består hele aksjekapitalen av penger er det hele veldig enkelt. Du åpner en konto i banken for aksjekapital. Banken gir deg et bekreftelsesdokument som du bruker i den videre prosessen.

Består aksjekapitalen helt eller delvis av objekter må du involvere en revisor som går god for verdiene du legger i som kapital og lager dokument som bekrefter dette.
Selv om du ennå ikke har mottatt organisasjonsnummer og papirer på registrering vil banken etterspørre annen dokumentasjon som stiftelsespapirer. Bankene har erfaring med bedriftsetableringer og hjelper deg med dette. Det er bare å sette i gang.

Hvorfor har mange grundere null suksess?

3. Registrering

Registreringen gjør du på Altinn.no. Skjemaet du skal bruke heter Samordnet registermelding og fylles ut elektronisk. Vedleggene som kreves er stiftelsesdokument, bekreftelse fra banken på innbetalt aksjekapital (erklæring fra revisor om aksjekapitalen består av objekter) samt vedtektene. Hele prosessen er forklart trinn for trinn på Altinn.

Registermeldingen signeres både av deg og banken.

Når Brønnøysundregisteret har mottatt alle nødvendige dokumenter og informasjon tar det en liten uke for ditt nye aksjeselskap er registrert og du mottar firmaattesten i posten.

Og da er det bare å sette i gang!

SB

Du liker gjerne...