Forretningsidé – tips til deg som skal starte egen bedrift

Sist oppdatert: 7. juni 2018


Forretningsidé – tips til deg som skal starte egen bedrift

En forretningsidè gir en kort og presis forklaring på hvilket produkt som skal selges, hva er det unike med produktet/bedriften og hvorfor skal en kunde velge dette framfor konkurrerende produkt og aktører.

Forretningsideen sier noe om:

  • Hvilke kunder og målgrupper er produktet rettet mot, hvem skal kjøpe?
  • Hvilke behov/ønsker skal produktet dekke?
  • Hvordan skal behovet dekkes og hvorfor skal kundene velge akkurat dette produktet eller denne leverandøren. Hvilket fortrinn skal man spille på?

Hvilket produkt og hvilket behov?

Det er smart å spørre seg selv hvilket behov man vil dekke. Er dette et behov som virkelig eksisterer, trenger folk dette, og er virkelig interessert i å betale for det? Du bør absolutt teste produktet på en potensiell kunde. Sørg for å få ærlige tilbakemeldinger og bruk disse i utviklingen av produktet. Hold deg unna folk som vil være snill og gi gode tilbakemeldinger, de er verdiløse. Analyser hvorfor ditt produkt eller din tjeneste skal få folk til å «gi deg penger».

Lean Startup er en metode som forankrer planene i virkeligheten.

Hvem skal kjøpe?

Hvilken målgruppe, hvem konkret skal kjøpe? Hvor stor er målgruppen? Kan du justere produktet slik at målgruppen blir større? Ikke gap over for mye.

Til hvilken pris?

Prisen er som regel veldig avgjørende for valg av et produkt. Hvor unikt og behovsdekkende ditt produkt er avgjør betalingsviljen til dine kunder. Hva koster konkurrerende produkt?

  • Klarer du å utvilke noe unikt markedet vil betale masse for?
  • Hvorfor skal de kjøpe akkurat ditt produkt?
  • Hva gjør det unikt, hva skiller det fra konkurrentene?

Hvordan skal produktet produseres?

Det er viktig med de riktige samarbeidspartnerne og leverandørene. Du må bygge et solid nettverk av folk og bedrifter som drar i samme retning, og som er til å stole på.

Hva kreves av en god forretningsidè?

Skal du starte bedriften alene eller sammen med noen?

Det er utfordrende å starte en bedrift alene.

Bedriftsetablering blir fort en ensom affære. Det lønner seg ofte å få med støttespillere som kan dra lasset sammen deg. Ikke vær for grådig.

Du tenker kanskje at du vil være alene om alle de pengene du skal tjene. Men veien frem dit er lang og du klarer det ikke helt alene, du kan ikke være god på alt. Har du den rette partneren er det en fordel, det finnes mange eksempler på vellykkede bedriftsetableringer hvor to personer driver sammen. Hvor omfattende partnerskapet skal være er det vanskelig å gi noen eksakt oppskrift på. En person med mye kapital kan for eksempel få med seg spisskompetanse ved å gi en partner en mindre eierandel i bedriften. Her er det mange varianter.

Beskytt forretningsidèen

Du kan søke beskyttelse hos Patentstyret. Har du en god idè det er mulig å beskytte bør du gjøre dette. Patentstyret kan beskytte ideen på tre måter:

Patentbeskyttelse

For å kunne få registrert en patent må produktet eller oppfinnelsen være en praktisk løsning på et konkret problem. Løsningen må være av teknisk karakter, ha en eller flere tekniske effekter i tillegg til å kunne reproduseres. Du kan kun få registrert en patent om du kan forklare eller presentere hvordan den kan gjennomføres i praksis.

Varemerkebeskyttelse

En varemerkeregistrering beskytter produktets eller bedriftens navn, logo eller slagord. Du kan sjekke i Foretaksregisteret i Brønnøysund for å se om navnet allerede er registrert og opptatt. For å sjekke om et produkt er varemerkebeskyttet må du inn i Patentstyrets database.

Beskyttelse av design

Design dreier seg om produktets utseende og form. Dette gjelder både fysiske og ikke-fysiske gjenstander.

Taushetserklæring

Skal du lykkes blir du nesten 100% sikkert nødt til å dele ideen med personer og bedrifter som skal bidra på en eller annen måte. Kjenner du personene fra før og stoler på de er ikke dette noe problem. Har du derimot frykt for at noen skal stjele og kopiere idèen kan du kreve en taushetserklæring. Denne må underskrives av vedkommende.

Det er ofte store kostnader knyttet til å beskytte patenter av produkt. Slike prosesser er ofte kompliserte og kan ta lang tid.

SB

Du liker gjerne...