Lean Startup – Idé- og forretningsutvikling

Sist oppdatert: 7. juni 2018


Lean Startup – Idé- og forretningsutvikling

Lean Startup er en metode for å utvikle forretningsideer. Målet med metoden er å komme raskt i gang med ideutviklingen basert på nærhet til marked og involverte aktører, prøve og feile fremfor å bruke masse tid på forberedelser og planlegging samt å unngå store investeringer i et tidlig stadium.

Produktutviklingen med Lean Startup metodikken skjer ved å lansere produktet for et utvalg potensielle kunder og samarbeidspartnere på et tidlig stadium uten at det endelige produktet er ferdig. Utviklingen skjer underveis i nært samarbeid med kunder og andre involverte.

Lean Startup skal minske den økonomiske risikoen fordi investeringshastigheten og -tyngden hele tiden er knyttet opp mot konkrete tilbakemeldinger. Derfor unngår man store investeringer som på sikt kan vise seg å være basert på et feil beslutningsgrunnlag.

Tidlig test av forretningsideèn

Hvor bra er en forretningsidè? Det er det som regel svært vanskelig å vite på et tidlig stadium. Skal man satse på en idè eller ikke? En optimistisk og energisk gründer kan fort gå seg vill i vurderingen av ideens potensiale. Uten tilbakemeldinger, kritikk og feedback kan ideen være et skikkelig luftslott som ikke har noe rot i virkeligheten, selv om den kan framstå som en genistrek.

En god idevurdering er det bortimot umulig å gjøre på egen hånd. Lean Startup tar tak i akkurat denne problemstillingen og er et verktøy for å forstå veien videre litt bedre.

Test, test og test

Lean Startup er basert på ekte og konkrete tilbakemeldinger.

Lean Startup forankrer idèutviklingen i virkeligheten.

Det handler om å finne sannheten om hva involverte aktører mener og hvordan de virkelig vil forholde seg i en beslutningssituasjon. Går man ikke grundig til verks får man som regel altfor positive og overfladiske tilbakemeldinger som senere viser seg å ikke ha noen rot i virkeligheten.

Får du for eksempel en potensiell kunde til å svare forpliktende på et spørsmål er du straks nærmere sannheten. Med konkrete forpliktelser vet du hva du har å forholde deg til og veien fremover blir basert på virkeligheten, ikke dine drømmer og fantasier.

Hva kjennetegner et bra firmanavn?

Kom deg ut av komfortsonen

For mange er det å oppsøke potensielle kunder og samarbeidspartnere en oppgave som er forbundet med stress og mas, og det blir fort til at utviklingen skjer på egen hånd, det er mer behagelig. Men, det handler om å komme seg ut av komfortsonen og finne ut av realitetene.

Aksjeselskap gir mindre risiko for gründeren.

SB

Du liker gjerne...