Hva kjennetegner en god forretningside?

Sist oppdatert: 30. august 2018


Hva kjennetegner en god forretningside?

Se du for deg en tilværelse som gründer starter alt med en forretningside, og den bør være god. Men, hvor god den er, det er ikke godt å si før du har jobbet litt med den og ikke minst testet den opp mot både kompetansepersoner og markedet.

Definisjonen av en forretningside er at den skal beskrive kort og enkelt på hvilken måte du skal tjene penger.

Hvilket firmanavn skal du velge?

Hva skal beskrivelsen av en forretningside inneholde?

Det finnes ikke noe eksakt svar på dette, det avhenger blant annet av hvordan type virksomhet du skal etablere og hva som er viktig å få fram i den forbindelse. Du skal kunne presentere forretningsideen ved hjelp av 30-40 ord. Det betyr at den skal være kortfattet og konkret. Her er noen spørsmål som forretningsideen skal besvare:

  • Hva er produktet som skal skaffe inntektene?
  • Hvilke behov skal produktet eller bedriften tilfredsstille?
  • På hvilken måte skiller din bedrift og/eller produkt seg fra konkurrentene?
  • Hvordan skal du kunne hevde deg i konkurransen?
  • Hvem er kundene og hvorfor skal de foretrekke deg som leverandør fremfor andre?

Markedet bestemmer

Når du skal evaluere en forretningside er det viktig å ta utgangspunkt i markedet.

En god forretningside blir testet opp mot mange variabler før den blomstrer. Det gjelder å holde ut.

Det er markedet som til syvende og sist avgjør hvor god ideen er. Du må få fram hva det er som skal gi deg inntekter, hva skal du selge? Hvem skal kjøpe produktet og hvorfor skal de velge ditt produkt framfor andre? Hvilke er disse andre produktene du skal konkurrere mot?Hvordan er konkurransen i det markedet du skal inn i, er markedet så stort at det er plass til en til?

Er det trender og teknologi som kommer til å ha påvirkning på kort og lang sikt? Mot hvilke segment skal du starte? Dette er viktige spørsmål du må jobbe med. Det kreves både overfor deg selv men også mot eventuelle støttespillere og andre som du ønsker å involvere, for eksempel investorer og samarbeidspartnere.

Skal du starte AS eller ikke?

Har du tilstrekkelig med kompetanse og ressurser?

Hva kreves for at du skal lykkes? Hvilken kompetanse og ferdigheter har du selv, og kanskje det viktigste, hvilke har du ikke? Ikke tro at du kan alt og er verdensmester. All erfaring viser at det er viktig å være ydmyk, kjenn dine egne begrensninger.

Det viktigste er at du er innstilt på å ofre litt for å etablere en virksomhet. Hva og hvor mye vil selvsagt variere fra person til person, men det er et faktum at en bedriftsetablering krever en enorm innsats fra gründeren selv.

I forretningsideen skal du få fram de viktige kravene til ressurser som kreves og hvordan du skal møte disse, selvfølgelig meget kortfattet. Kapitalbehov er et tilbakevendende punkt denne sammenhengen.

Ikke lås deg fast til ideen

En bedriftsetablering starter med en forretningside, helst en god. Men, så tidlig i prosessen er det vanskelig å si hvor bra din ide er. Desto mer du jobber med den og etter hvert forstår mer av de enkelte delene i ideen vil du se behovet for å justere hele eller deler av ideen. Det er viktig og ikke låse seg fast. Det beste er å ikke låse seg fast i den opprinnelige ideen og heller la det hele ta form etter hvert som ideen modnes og du får mer fakta og tilbakemeldinger. Det er viktig å være like mye realist som optimist for å lykkes.

Veien blir ofte til mens du går!

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...