Hvor mye tjener en lege i året?

Sist oppdatert: 15. desember 2020


Hvor mye tjener en lege i året?

En lege i Norge tjener mellom 700.000 og 2,7 millioner i året. Avgjørende for lønnen er hvilken rolle legen har. En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

 

Fastleger tjener mest

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no. Det blir litt feil å sammenligne fastleger med fast ansatte leger i helseforetak. Fastlegene driver i praksis egen næringsvirksomhet og kan påvirke lønnen med å behandle mange pasienter og drive rasjonelt i forhold til drift av legekontor og praksisen generelt.
En fastlege med et stort antall pasienter på fastlegelisten jobber mye, men får også god økonomisk uttelling. I snitt har fastleger i Norge 1.100 pasienter ifølge Helsedirektoratet. De best lønnede har opp mot 2.000 pasienter på listen. Det betyr også mange arbeidstimer, undersøkelser viser at enkelte fastleger jobber opp mot 70 timer i uken, det blir 14 timer pr ukedag.

 

Hvor arbeider leger?

De fleste leger som ikke driver egen praksis som fastleger er ansatt i helseinstitusjoner som sykehus, pleiehjem, ulike typer klinikker og behandlingstilbud. Du finner også et stort antall leger spredd på arbeidsgivere som Forsvaret, organisasjoner, Universitet og høyskoler (forskning) samt i private praksis og legekontor.
Legespesialister tjener mer enn allmennleger. I Norge arbeider flest leger som spesialister.

akutt- og mottaksmedisin
allmennmedisin
anestesiologi
arbeidsmedisin
barnekirurgi, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri
blodsykdommer (hematologi)
bryst- og endokrinkirurgi
endokrinologi
fordøyelsessykdommer
fysikalsk medisin og rehabilitering
fødselshjelp og kvinnesykdommer (gynekologi)
gastroenterologisk kirurgi
geriatri
hud og veneriske sykdommer (dermatologi/hudlege)
immunologi og transfusjonsmedisin
indremedisin
infeksjonssykdommer
karkirurgi
kardiologi (hjertesykdommer)
kirurgi
kjevekirurgi og munnhulesykdommer (maxillofacial kirurgi)
klinisk farmakologi
klinisk nevrofysiologi
lungesykdommer
maxillofacial kirurgi
medisinsk biokjemi
medisinsk genetikk
medisinsk mikrobiologi
nevrokirurgi
nevrologi
nukleærmedisin
nyresykdommer
onkologi
ortopedisk kirurgi
patologi
plastikkirurgi
psykiatri
radiologi
revmatologi
rus- og avhengighetsmedisin
samfunnsmedisin
thoraxkirurgi
urologi
øre-nese-halssykdommer
øyesykdommer
Kilde: Legeforeningen

Hva er årslønnen til en lærer?

SB

Du liker gjerne...