Hvor mye tjener en lærer i året?

Sist oppdatert: 15. desember 2020


Hvor mye tjener en lærer i året?

I Norge tjener lærere mellom 480.000 og 620.000 kroner i året i full stilling. Lønnen bestemmes av flere faktorer, den viktigste er hvilken utdannelse læreren har. En adjunkt (4 års bachelor inkludert 1 års pedagogisk utdanning (PPU) eller 4 års grunnskolelærerutdanning) med tilleggsutdanning har en startlønn på ca. 460.000 og tjener minimum 537.000 med ti års ansiennitet.
En lektor (5 års masterstudium) har en startlønn på ca. 510.000 og vil tjene ca. 570.000 etter 10 år i læreryrket.

I følge Norsk Lektorlag vil tilleggsutdanning gir cirka 20.000 kroner mer i året.

 

Hva påvirker lærerlønnen?

I tillegg til utdannelse og tittel vil lønnen også påvirkes av andre faktorer. Ansiennitet er viktig, jo lenger du har jobbet som lærer desto mer vil du tjene.
Den aller fleste lærere i Norge jobber i det offentlige skolesystemet hvor lønningene er regulert. Lærere i private undervisningsinstitusjoner vil kunne tjene både mer og mindre, avhengig av hvilken type undervisning. Private skoler hvor det tilbys undervisning til en høy pris vil ha større muligheter til å tiltrekke seg flinke lærere ved å tilby en høyere lønn.

Lærerlønnen varierer fra kommune til kommune

Den enkelte kommune har en mulighet til å tilby høyere lønn. Dette kan være aktuelt for kommuner som har problemer med å få besatt ledige lærerstillinger. Slike kommuner benytter seg også av ulike utdanningsstipend for lærere under utdanning for å knytte disse til seg når de er ferdig utdannet.

Hva er årslønnen til en lege?

 

Hva kreves for å komme inn på lærerstudiet?

Generell studiekompetanse med gjennomsnittlig minimumskarakter på 3 i norsk og 4 i matematikk.

 

Hvor jobber lektorer?

Lektorer er stort sett ansatt i utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, universitet og høgskoler. Folkehøgskoler, voksenopplæring, ulike fagskoler samt i ulike roller i det private næringslivet er andre steder hvor du finner lektorer.

SB

Du liker gjerne...