Hva er et aksjefond?

Aksjefond er et verdipapirfond som gir deg muligheten til å investere penger både på en nasjonal og internasjonal arena. Du kan ta din del i verdiskapingen i verden. Historisk sett har aksjefond gitt god avkastning og gitt bedre utbytte enn å plassere pengene på en høyrente konto.

Aksjekurser kan svinge kraftig i begge retninger men aksjefond er også den type verdipapirfond som har gitt best avkastning over tid.

 

Aktiv forvaltning

Pengene du investerer i et aksjefond gir til et fondsforvaltningsselskap som foretar investeringene og administrerer driften av fondet og sørger for rapportering til andelshaverne.
Det finnes mange typer fond og for en nybegynner kan det være vanskelig å få en oversikt over mulighetene. Bruker man litt tid på å sette seg inn i det fundamentale samt orienterer seg i tilbudet ser man fort at dette er en velorganisert virksomhet med mye tilgjengelig informasjon, statistikk og ikke minst profesjonelle rådgivere og tilbydere som hjelper deg videre.

Forvaltningen av aksjefond er også nøye regulert og kontrollert av offentlige myndigheter, noe som gir deg ekstra trygghet.

Aksjehandel på nett er trygt og effektivt.

 

Minimum 80 % investeres i aksjer

Fondsmarkedet er godt regulert for å sikre deg som investor slik at du har god oversikt over fondets investeringer og ikke risikerer problemer og et risikobilde som ligger utenfor det opprinnelige avtalte. Et av kravene til et aksjefond er at minimum 80% av kapitalen skal investeres i aksjemarkedet. I tillegg krever loven at det ikke skal investeres mer enn 10 % av kapitalen i ett selskap.

Hvordan investerer du i råvarer?

 

Lavere risiko enn enkeltaksjer

Et aksjefond består av en portefølje med flere aksjer. Enkeltaksjer vil svinge og det betyr også at fondets verdi vil svinge opp og ned. Fordelen med å samle flere aksjer er at du får en jevnere utvikling og ikke er like eksponert for tap på enkeltaksjer. Skulle en aksje falle kraftig i verdi vil utslaget bli moderat på fondets verdi, din investering. I motsatt tilfellet vil du også gå glipp av maksimalt verdistigning om en aksje skulle stige kraftig i verdi. Denne risikospredningen er en av fordelene med aksjefond.

 

Risikospredning

Hvert aksjefond har et profil det investeres etter. Dette kan være geografiske områder, bransjer, teknologier og type bedrifter (pluss mange flere). For ytterligere å redusere risiko samt øke muligheten for god avkastning anbefales det å investere i flere typer aksjefond.

 

Langsiktig investering

Aksjemarkedet svinger opp og ned men sett i et langsiktig perspektiv har utviklingen vært positiv. Et langsiktig perspektiv på investeringer i aksjer er derfor noe som anbefales. Aksjefond er derfor aktuelt for deg som har et langsiktig perspektiv på investeringen. Det er derfor viktig at du er sikker på at de pengene du investerer er penger du ikke plutselig får behov for. Å selge andeler på et ugunstig tidspunkt kan bety tap. En horisont på 5 år og oppover er vanlig.

Er det fortsatt muligheter innen eiendom?

 

Kostnader og skatt

Du må betale et forvaltningsgebyr og som regel et suksesshonorar i forhold til verdistigningen til forvaltingsselskapet. Størrelsen på gebyret varierer med ligger på mellom 0,1 og 3 prosent.

Gevinst på aksjefond beskattes først når du selger andelen. At aksjene stiger i verdi betyr derfor ikke umiddelbar beskatning, du skyver beskatningen frem i tid. Skulle du selge andelene med tap kan du trekke fra dette på skatten.

 

Hvor mye må du investere?

Det er vanlig med et minimumsbeløp for investeringer i aksjefond. Dette varierer, fra noen hundre kroner til flere tusen. Flere fond tilbyr en spareavtale hvor du betaler inn ett beløp månedlig.

Usikker på hva en aksje er?

SB

You may also like...