Hva er en aksje?

Sist oppdatert: 14. oktober 2020


Hva er en aksje?

En aksje er enkelt forklart en andel av en bedrift. Aksjeselskaper har en aksjekapital. Denne består av et visst antall aksjer med samme pålydende verdi. Når et aksjeselskap etableres vil verdien være antall aksjer ganget med pålydende verdi, dette er aksjekapitalen.

Registreres aksjeselskapet på børsen vil verdien av den enkelte aksje bestemmes av markedet og etterspørselen etter aksjen.

Er aksjeselskapet ikke registrert på børsen vil ikke verdien på aksjene være like tydelig. Men i forbindelse med for eksempel oppkjøp av bedrifter blir slike vurderinger gjort.

Eier du en aksje eier du en andel av bedriften, du er andelseier. Det gir deg rettigheter i bedriften, du har krav på medbestemmelse og på informasjon. Kjøper du opp alle aksjene blir bedriften din.

Hvordan kan du tjene penger på å kjøpe og selge aksjer.

 

Hva er poenget med aksjer og aksjekapital?

Aksjekapitalen er det økonomiske fundamentet for et AS. Dette blir startkapitalen. Skal du etablere en bedrift og trenger penger til oppstarten er et alternativ å invitere andre til å investere i bedriften. Dette skjer ved at du utsteder aksjer som investorene kjøper. Salg av aksjer blir en måte å hente inn kapital på.

Din egen eierandel blir mindre, men det er ofte lurt å eie litt av noe stort enn alt av noe lite.

Aksjekapital er rimeligere enn å låne pengene.

 

Hvilke rettigheter har en aksjonær?

En aksjonær har to type rettigheter, administrative og økonomiske.

Dette betyr at du har stemmerett på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er et årlig møte hvor alle aksjonærene blir invitert. Her har du muligheten til å si din mening, men din gjennomslagskraft bestemmes til syvende og sist av hvor mange aksjer du eier eller disponerer.

En aksjeeier kan også under vise betingelser kreve at det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling. Aksjeierskapet gir også rett til informasjon om selskapet du er medier i.

Det skilles mellom to typer aksjer, A og B. Dette er en måte å gi aksjonærene ulike rettigheter. Hvilke dette er vil variere, men en typisk forskjell er at B aksjer har færre administrative rettigheter enn A-aksjer selv om retten til utbytte kan være en samme. En slik begrensning er ofte stemmeretten. A-aksjer gir stemmerett, B-aksjer ikke.

Slik kjøper og selger du aksjer trygt.

Hva er et aksjefond?

SB

Du liker gjerne...