Hvordan tjene penger på aksjer?

Sist oppdatert: 14. oktober 2020


Hvordan tjene penger på aksjer?

Du kan tjene penger på aksjer på to måter.

1. Du selger aksjene til en høyere pris/kurs enn du betalte

2. Du mottar utbytte

 

Tjene på kursøkning

Når en aksje du eier stiger i pris er prisøkningen din fortjeneste. Kjøpe billig og selge dyrt er det som gjelder også i aksjehandel.

Hva som avgjør endringer i aksjens pris er mange:

  • Bedriften øker den økonomiske gevinsten og tjener mer penger. Det gjør bedriten mer interessant og tryggere å investere i. I tillegg vil økt gevinst ofte føre til økt utbytte.
  • Det skjer ting i bedriften som forventes få positiv effekt i fremtiden, f.eks ny teknologi, avtaler og allianser.
  • Endringer i markedene bedriften jobber i. En produsent av elbilbatterier var ikke så interessant for noen år siden, i dag investeres det gjerne i slike bedrifter.
  • Generell oppgang i aksjemarkedet og indeksene. Lavere renter og gode økonomiske nøkkeltall gir som regel oppgang i aksjeindeksene.

Hva er en aksje?

 

Tjene på utbytte

Eier du en aksje på det tidspunktet utbytte betales vil dette være din fortjeneste. Utbytte er som regel en andel av bedriftens overskudd for et år. Utbyttedelen av overskuddet deles ut til aksjonærene. Jo flere aksjer desto større utbytte.

Utbytte deles ut som regel en gang i året, men enkelte selskaper deler ut i flere omganger gjennom året.

Det er som regel større og veletablerte selskaper som gir utbytte.

Det deles også ut såkalte ekstraordinære utbytter som ikke alltid er koblet opp mot bedriftens resultat. Dette kan være en måte å hente ut kapital fra en bedrift med store økonomiske verdier.

Hvordan kjøpe og selge aksjer?

 

Hvordan vite om en aksje er billig?

Dette bestemmes av mange faktorer. En ting er bedriftens verdi i dag. Et annet viktig element er hvilken tro aksjemarkedet har på bedriftens fremtid. De fleste aksjeinvestorer er opptatt av aksjene skal stige i tiden som kommer, da er det ikke alltid bedriftens situasjon i dag som er det viktigste.

Men dette er kompliserte vurderinger som du vil skjønne mer av etter hvert som du skaffer deg erfaringer med aksjehandel.

 

Hvilke aksjer bør du kjøpe?

Du kan enten stole på de rådene rådgivere, analytikere og andre aksje-eksperter gir. Disse har du enkelt tilgang til på ulike nettsider. Mange følger slike råd og synes det fungerer greit.

Skal du gjøre dine egne vurderinger og analyser bør du holde deg til bedrifter og bransjer hvor du skjønner hva som forgår. Du klarer ikke være på topp i alle bransjer og markeder. Aksjeanalytikere er som regel spesialiserte mot enkeltbransjer, de store analyseselskapene har til og med analytikere for store enkeltselskaper.

Det kan også være klokt å holde seg til selskaper du har tilgang til informasjon om. Alle selskaper på børsen har plikt til å gi ut en viss mengde informasjon g informere børsen om hendelser i bedriften som kan ha betydning for aksjekursen, men her er det stor forskjell mellom selskapene.

 

Kjøp aksjer i flere selskaper?

For å redusere risikoen bør du kjøpe aksjer i flere selskaper og ikke satse alt på et selskap. Aksjespekulasjon vil alltid være forbundet med en viss risiko, mye kan skje både i næringslivet, samfunnet og i den enkelte bedrift og bransje. Tenk for eksempel på coronaviruset som førte til at aksjekursen i enkelte bedrifter innen for eksempel reiseliv sank med over 80%.

Eier du aksjer i flere aksjer kalles dette en aksjeportefølje. En aksjeportefølje består gjerne av fem ulike aksjeposter og oppover.

Fordelen er bedre risikofordeling, bakdelen er at du går glipp av muligheten til å ha hele investeringen i en aksje som skyter i været.

En enkel måte å spre risiko på er aksjefond.

SB

Du liker gjerne...