Kan du overta eller avslutte leasing av bil før tiden?

Sist oppdatert: 13. november 2020


Kan du overta eller avslutte leasing av bil før tiden?

Det er fullt mulig å avslutte leasingavtalen før bindingsperioden er utløpt. Men, det har noen negative økonomiske konsekvenser. Leasingselskapet kan også si opp avtalen om du ikke betaler som avtalt.

Mange må bytte bil fordi de har fått barn som krever mer plass, enkelte har ikke råd til å fortsette avtalen på grunn av arbeidsledighet eller sykdom mens andre bare er lei av bilen og ønsker et bytte.

Utgangspunktet for beregning av hvor mye du må kompensere leasingselskapet i en slik situasjonen er hvilket tap selskapet får. Selskapet har laget sine priskalkyler basert på en avtale med en forhandler om gjenkjøpspris, og tidspunkt for tilbakelevering eller forventet markedspris om de selger bilen i egen regi.

 

Få noen til å overta leasingavtalen

Det billigste er om du får noen til å overta avtalen. Dette kalles debitorskifte. Dette er erfaringsmessig ikke enkelt. Den som skal overta har ingen økonomiske fordeler ved å inngå en slik avtale og må i praksis betale det samme som for leasing av en helt ny bil.

Det finnes bedrifter som formidler oppsagte leasingavtaler, dvs. hjelper deg å finne noen som overtar avtalen. Dette fungerer om den som overtar oppnår en økonomisk fordel. Formidleren av denne tjenesten skal også ha betalt. Alt dette er det du som må betale til syvende og sist. Du bør derfor være rimelig trygg på at du skal beholde en leasingbil hele leieperioden.

Flere spørsmål om leasing? Se guide.

Du mister startleien

Startleien, eller deler av denne, får du som regel ikke tilbakebetalt. Du har en mulighet til å forsikre deg mot tap av startleien om bilen blir kondemnert, men å forsikre seg mot konsekvensene av at man sier opp avtalen er ikke lett.

Derfor lønner deg seg med en så lav startleie som mulig, da blir det litt mindre risikofylt.

Betaling av flere månedsleier

Leasingselskapet kan kreve at du fortsetter å betale leie i inntil seks måneder etter oppsigelsen. Dette beregnes når avtalen er oppsagt og bilen levert tilbake. Selskapet beregner da hvilket tap de har i saken og presenterer deg regningen. Det er ikke gitt at dette blir seks måneders leie, men det er ikke uvanlig.

SB

Du liker gjerne...