Hvordan fungerer privatleasing av bil? Stor guide

Sist oppdatert: 17. november 2020


Hvordan fungerer privatleasing av bil? Stor guide

Leasing øker i popularitet i Norge, det er det mange gode grunner til. Privatleasing av bil er gunstig om du ønsker å kjøre rundt i en nyere bil og vil slippe alt arbeidet med å selge bil. I tillegg reduserer du risikoen for et stort fremtidig verditap på bilen. Dagens bilmarked er i stor endring hvor elbil overtar mer og mer på bekostning av bensin og diesel. Det potensielle verditapet på bensin og dieselbiler er betydelig om du kjøper ny bil i dag. Elbiler er heller ikke uten risiko. Hvem vet hvordan batteriteknologien utvikler seg fremover med kortere ladetid og lengre rekkevidde. Kanskje blir dagens elbiler om få år teknologi-dinosaurer som er uselgelige i bruktmarkedet?

Mange er redde for at bruktbilverdien kommer til å rase og man blir sittende med en bil som ligger månedsvis på Finn.no og ingen vil ha. Det kan bli dyrt og dagens bilmarked er vanskelig å spå. Med privatleasing slipper du å bekymre deg for dette, og det har mange forstått.

 

Hvordan fungerer privatleasing av bil?

Leas betyr å leie og det er akkurat det billeasing er, du leier og disponerer en bil for en avtalt periode. I Norge er vanlig leie/leasingperiode for bil 3 eller 4 år.

Leasingselskapet ordner alt med forhandleren. Utgangspunktet er bilens pris som ny og hvilken gjenkjøpsverdi (forhandleren forplikter seg til å kjøpe tilbake bilen for en avtalt pris) som avtales. Denne differansen er den viktigste i beregning av hva du må betale for å lease bilen.

Skulle markedet endre seg veldig i løpet av leasingperioden og verdien på bilen synke dramatisk i forhold til avtalt gjenkjøpsverdi vil forhandleren tape på dette. Det er denne risikoen du som leasingkunde slipper.

 

Hvilke er hovedelementene i leasingavtalen?

Startleie: Dette er et engangsbeløp du betaler når avtalen inngår og du overtar bilen. Hvor høy startleien er avhenger av flere faktorer. Skal du privatlease en bil i Norge vi startleien ligge på 50.000 til 100.000 kroner. Dette er også en forhandlingssak.
Månedsleie: Beløpet du betaler pr måned.
Avtalt kjørelengde: Dette avtales nærmere, desto lenger du vil kjøre jo dyrere blir leien.
Kostnader ved levering: Når leasingperioden er avsluttet blir bilen nøye kontrollert og alle skader utover normal slitasje må du betale, dette kalles påkost. Det gjelder å behandle leasingbilen pent for å unngå store kostnader ved levering.

 

Privatleasing eller kjøpe ny bil, hva lønner seg?

Leasing er en veldig enkel løsning, du vet hva du skal betale og du slipper alt arbeidet med å selge en bruktbil, eller få dårlig innbyttepris om du kjøper ny bil. Når alle fordeler og bakdeler med leasing er vurdert vil du fortsatt velge leasing?

Fordelene med privatleasing framfor kjøp av egen bil

 • Du trenger lite egenkapital om du klarer å forhandle deg frem til en lav startleie.
 • Din låneevne blir ikke påvirket om du skulle søke andre lån.
 • Lav startleie går ikke utover likviditeten i privatøkonomien.
 • Ingen risiko for at bilen får et større verditap enn forventet i perioden, du har en forutsigbar annenhåndsverdi
 • Du disponerer en ny bil, det er både sikrere, mer komfortabelt og mer miljøvennlig
 • Oversiktlig økonomi. Du vet nøyaktig hva bilen koster deg pr. måned og år. Noen leasingavtaler har flytende rente, andre har fast rente. Fast rente er sikrere, men også dyrere.
 • Leasingselskapene har ofte bedre rentebetingelser enn du selv klarer å oppnå i egen bank.
 • Du nyter indirekte godt av at leasingselskapene ikke betaler moms på bilen samt at de ofte kjøper mange biler og derfor forhandler frem bedre priser enn du selv ville klart.
 • Du trenger ikke bry deg med å selge bilen med alt det betyr av folk som skal prøvekjøre eller kjøpere som kommer tilbake for å reklamere. Det er ofte vanskelig å selge bruktbil som privatperson, ofte med store prisavslag som resultat.

Bakdelene med privatleasing framfor kjøp av egen bil

 • Ekstrautgifter/ påkost når du leverer tilbake bilen. Har bilen skader som ikke kan tilskrives normal slitasje, for eksempel en ripe på panseret eller en skade i stoffet på et sete etter den gangen du skulle kjøre en eske fra IKEA, må du betale. Det kan bli dyrt om du ikke har behandlet bilen pent.
 • Høy forskuddsleie legger beslag på egenkapital. For mange er det enklere å få et billån uten egenkapital enn en leasingavtale uten forskuddsleie.
 • Du risikerer å miste forskuddsleien om leasingavtalen opphører fordi bilen blir stjålet eller vraket. Dette kan du forsikre deg mot (startleieforsikring).
 • Skulle det vise seg at den modellen du har leaset istedenfor å kjøpe holder seg bedre i verdi enn det man la til grunn når avtalen ble inngått vil det bli leasingselskapets gevinst, ikke din.
 • Du er bundet av leasingavtalen og kan ikke bytte bil underveis uten betydelig ekstrakostnad.
 • Verditapet på en leasingbil er alltid høyt fordi bilen er ny. En egen bil kan du ha litt lenger, for eksempel seks år istedenfor tre, det blir billigere.

Slik flytter du billån.

 

Viktige ting å tenke på før du inngår leasingavtalen

Økonomi

Å lease en bil har en høy kostnad i hovedsak fordi bilen er ny. Nye biler har et relativt stort verditap de første 2-3 årene, dette utgjør en stor del av leasingkostnaden. Det kan værerimeligere å kjøpe 2-3 år gammel brukt bil å ha den i en lengre periode enn de tre årene en leasingavtale varer. Har du økonomi til det og har lyst å kjøre rundt i en ny bil med alle fordelene det innebærer er leasing aktuelt. Det ville kostet mye å kjøpe en ny bil og selge den etter tre år uansett.

Du må også betale startleie. Det er en fordel om du slipper å låne penger til høy rente for å betale denne.

Tar du vare på bilen?

Når du leverer tilbake bilen må du betale for eventuelle skader som ikke skyldes normal slitasje. Er du av den typen som er forsiktig i omgang med bilen er dette ikke noe problem. Har du derimot en litt tøffere bruk av bilen og påfører riper i lakken, småbulker osv. kan det bli dyrt å levere bilen tilbake.

Se på totalkostnaden

Kostnaden for leasing av bil består av flere elementer. Startleie, månedsleie, service, dekkskift/dekkhotell og eventuelle forsikringer for startleie og skader som oppdages ved tilbakelevering.
En grei måte er og få et forhold til hva leasingavtalen virkelig koster deg er å summere alle kostnadene og dele på antall måneder. Da ser du hvordan dette påvirker din økonomi på månedlig basis.

En leasingperiode på tre år/36 måneder kan se slik ut for en medium bil:
Startleie 100.000,-
Månedsleie 4.990
Div. kostnader 5.000,- pr år
Sum for hele perioden: 294.640 (totalkostnad)

Fordelt på 36 måneder gir det en månedskostnad på kr 8.184,-.

Rentekostnad

De fleste leasingavtaler har flytende rente. Det betyr at leiesummen justeres om renten endres. Hos noen aktører er det mulig å avtale fast rente, i så fall er du helt sikker på at kostnadene du har budsjettert med ikke endrer seg.

Kjørelengde pr år

Dette har en del å si for leiebeløpet. I aggressive reklamekampanjer for leasing av bil kan du ofte se at priseksemplene som brukes er basert på en kjørelengde på kun 10.000 km/år.
Du kan avtale lengre kjørelengde, vanlige intervall er 15.000, 20.000 og 25.000.

Hvor mye koster lengre kjørelengde?
Et regneeksempel på årlig kjørelengde med Volkswagen ID.3 1st Plus med bindingstid 48 mnd og kr 0,- i startleie gir:
15.000 km: kr 4.531,- (54.372,-/ år – 217.488/48 mnd)
20.000 km: kr 4.610,- (55.320,-/år – 221.280/48 mnd)
25.000 km: kr 4.689,- (56.268,-/år – 225.072/48 mnd)
30.000 km: kr 4.928,- (59.136,-/år – 236.544,-/ 48 mnd)
(alle priser inkl. mva, tall fra Privatlease.no))
Valg av lengre kjørelengde gjør derfor ingen store utslag på leasingprisen). Skulle du kjøre lenger enn avtal antall kilometer må du betale 2.50 – 3 kroner pr. overkjørte kilometer (varierer fra selskap til selskap og mellom bilmodellene).

Avtalens bindingstid

Vanlig lengde på leasingavtaler er 36 og 48 mnd. Velger du 48 mnd vil månedprisen bli cirka 10% lavere sammenlignet med 36 mnd. Du kan si opp avtalen før tiden.

Påkostforsikring

Når du leverer bilen etter endt leasingperiode må du betale for skader på bilen som ikke skyldes normal slitasje. Dette kan bli dyrt om du har vært uheldig eller er av den typen får en lakkstripe eller bulk innimellom. En påkostforsikring dekker slike skader med fratrekk av egenandel.

Følg serviceintervallene: Service til rett tidspunkt er viktig får å unngå skader på bilen og noe leasingselskapene er nøye med. Du må følge disse intervallene til punkt og prikke.

Skal du velge en leasingavtale på 3 eller 4 år?

Det laveste månedsbeløpet får du om du velger 4 år (48 mnd). Dette skyldes at leasingsselskapene har en fordel i forhold til momsavregningen om de eier bile i fire år. Dette gjenspeiler seg i prisen du betaler. Det som kan være et problem her er bruktverdien etter fire år. Den kan variere fra modell til modell og er det stor usikkerhet rundt hva bilen er verd etter 4 år vil det også gjenspeile seg i høyere leasingleie.

Hva er risikoen med privatleasing?

Du må si opp avtalen under bindingstiden
Mye kan skje i løpet av 36 og 48 måneder og av ulike økonomiske, helsemessige eller andre forhold ønsker du, eller du må, avslutte avtalen. En terminering av avtalen vil medføre ekstrakostnader, det er ikke bare å si opp og være ferdig med.

For det første mister du startleien, den, eller deler av den, betales ikke tilbake. I tillegg vil du måtte kompensere leasingselskapet. Selskapet har egne avtaler med bilforhandlerne og kan ikke levere tilbake biler når det passer dem. Alle kalkylene som ligger til grunn er basert på at avtalene holdes. Du må regne med opptil 6 månedsleier som kompensasjon.

Du kan prøve å finne noen som overtar avtalen, men det er som regel vanskelig.

Bilen stjålet eller blir kondemnert
Skulle dette skje vil du som regel tape startleien, bilen er tapt og forsikringsoppgjøret går til leasingselskapet. Du kan unngå dette ved å tegne en startleieforsikring eller gjøre en avtale med leasingsselskapet.

Du slurver med service og vedlikehold
Følger du ikke serviceintervallene vil dette gi deg en ekstrakostnad. Leasingselskapet vil tape penger på en bil som ikke har serviceheftet i orden, den vil være mindre verd i bruktmarkedet og selskapet får et problem når bilen returneres til forhandleren. Dette må du betale.
Det samme gjelder skader på bilen. De har du ansvaret for og de må du betale. Du kan slippe billigere unna om du har en såkalt påkost-forsikring.

Kjørelengden overstiger den avtalte
Dette er som regel ikke et stort problem, men du må betale 2,50 til 3 kroner for hver kilometer du kjører over det som står i avtalen.

 

Hvilken biltype er mest gunstig å lease?

Det store spørsmålet når leasingselskapene skal beregne leieprisen er hva verdien på den aktuelle bilen er ved endt leasingperiode. Det gjøres en vurdering av den framtidige markedssituasjonen.
I Norge i 2020 er det en klar trend til økt salg av elbiler og mindre salg av diesel og bensinbiler. Dette kommer også til å gjenspeile seg i bruktverdien om fire år på de bilene som i selges i år, 2020.

Det er forventet at bruktbilverdien på spesielt dieselbiler vil falle, derfor er leasing av dieselbiler være dyrt nå fremover. Til dels det samme gjelder bensin. Hybridbiler kommer bedre ut og ligger mellom elbil og bensinbil.

Elbiler og hybrid biler har lavere avgifter og er derfor også billigere å lease.

 

Er det mulig å lease en bruktbil?

Det er mulig, spesielt om du er ute etter unike bilmodeller. Leasing av bruktbiler kommer dårlig ut i forhold til leiepris. Det skyldes at leasingselskapene ikke får fradrag på moms på brukte biler. Uten mva. fradrag kan en nyere brukt bil bli nesten dyrene å lease enn en ny.

Det eneste unntaket er ved bruktimport hvor det er mulig med momsfritak. Leasing av bruktbil er ikke så veldig aktuelt i dagens marked.

 

Forsikring av leasingbil

Du må tegne fullkasko forsikring. Leasingselskapet vil ha en økonomisk sikkerhet om det skulle skje noe med bilen som reduserer verdien, for eksempel en kollisjon. Det er også i din egen interesse. Kondemnerer du en bil til 400.000 kroner og må betale det til leasing-firmaet blir det nok ikke dyre ferieturer på en stund.
I tillegg kan du forsikre både startleie, engangsbeløp samt påkost, dvs. kostnader for utbedring av skader, når du leverer bilen tilbake.

 

Kan du si opp en leasingavtale før tiden?

Ja, det er mulig, men ikke uten økonomiske konsekvenser. Du mister startleien og du må betale noen måneder ekstra leie (inntil 6 mnd). Du kan prøve å få noen til å overta avtalen, men det er ikke lett siden vedkommende ikke har noen økonomisk fordel og like gjerne kan inngå en avtale om leasing av en helt ny bil.

 

Er det mulig å kjøpe bilen etter utgått avtale?

Bilen skal jo selges på markedet og hvem som helst kan kjøpe den. Dette er det bileieren, dvs. forhandleren eller leasingselskapet, som bestemmer og det er ikke gitt at du får en ekstra god pris fordi du har leaset bilen. Her er det markedsprisen som bestemmer.

Mer om leasing av bil.

SB

Du liker gjerne...