Slik lager du en forretningsplan?

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Slik lager du en forretningsplan?

Hva bør en forretningsplan inneholde?

En gjennomtenk forretningsplan har som mål og støtte deg i oppstartfasen. Gjennom å beskrive den etableringen gjennom en strukturert plan vil du også jobbe deg gjennom forhold rundt både forretningsideen og etableringsprosessen som du ikke gir så mye vekt i din entusiasme for rask handling og suksess. Du får et mer realistisk syn på både forretningsideen og hva som kreves av ressurser og tid slik at du unngår de klassiske fallgrubene for gründere.

Den er også til hjelp når du skal presentere dine planer for andre parter som skal involveres i prosessen, for eksempel når du søker om støtte, skal invitere investorer og banken.

Først forretningsmodellen, deretter forretningsplanen

Grunnlaget for forretningsplanen er forretningsmodellen. Den er en beskrivelse av hvilke behov bedriften skal betjene og hvilke verdier den skal skape.

Forretningsmodellen skal beskrive følgende:

  • Hvilket produkt skal du levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvilke er konkurrentene?
  • Hvordan skal du selge produktene?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du levere?

Slik lager du forretningsplanen

1. Innledning

Her tar du med litt hvordan ideen har oppstått og prosessen frem til i dag. Hvilke personer har vært og er involvert så langt (legg gjerne ved CV) samt viktig informasjon og observasjoner som er gjort og som støtter potensialet i ideen. Ta også formell informasjon som navn, adresse, foretagsnummer (om virksomheten er registrert) og kontaktinformasjon.

2. Forretningsidéen

Her skal du starte med visjonen. Den skal beskrive hvilke kjerneverdier bedriften skal bygges og drives med utgangspunkt i. Visjonen skal også ha et fremtidsperspektiv som sier hvordan virksomheten skal se ut på lang sikt, ”hva skal dette bli, hva skal bygges og hvor stort kan dette bli”.
Med utgangspunkt i visjonen beskriver du nærmere hva bedriften skal levere og til hvilket marked. Kom gjerne inn på hvorfor dere skal kunne hevde dere i konkurransen, hvilke fortrinn har dere og hvilken kritisk kompetanse er tilgjengelig.

3. Produkt og produksjon?

Hva skal du produsere / levere? Beskriv produktene (tjenester og/eller fysiske produkt) kort uten for mange detaljer. Gi en kort oversikt over ulike produktkategorier og tydeliggjøre strukturen i produktporteføljen. Fokuser på produktets egenskaper, fordeler og behovene det skal dekke. Ta også med opplagte konkurrentprodukter.

4. Hvilket marked henvender du deg til?

Hvem skal kjøpe produktet? Beskriv kundene du retter deg i mot, hvilke kjøpskriterier har de og hvilke er de øvrige kritiske faktorene for kjøpsbeslutninger av denne type produkt, hva er viktig for kjøperen. Hvilken størrelse har markedet? For å kunne gi en riktig og grundig beskrivelse av faktorene kan en markedsundersøkelse gi svar du kan jobbe videre med.

5. Planer og strategi

Markedsstrategien

skal være et verktøy for hvordan du skal nå dine mål i markedet, det vil si hvordan du skal kunne utnytte produktets salgspotensiale. Hvilke midler skal du anvende for å hevde deg konkurransen og vinne kampen om kundene. Hvordan skal du markedsføre deg og hvordan kompetanse skal du skaffe og utvikle for å nå markedsmål.

Markedsplanen

Er en detaljert beskrivelse av du markedsaktivitetene du skal bruke i praksis. Hvordan og når skal du gjennomføre disse? Markedsplanen skal resultere i at du oppnår dine markedsmål.

6. Økonomiske kalkyler

Budsjettering er viktig for å ha økonomisk kontroll og ha en ledetråd i forhold til hvordan den økonomiske siden av virksomheten utvikler seg. Budsjettene må være realistiske og ikke basert på drømmer. Det er bedre å være litt pesimistisk når du lager budsjetter. Erfaringsmessig blir inntektene lavere og utgiftene høyere enn du har regnet med. Da er det smart å ha litt å gå på. I tillegg må du lage detaljerte og realistiske priskalkyler.

Lykke til !

Hva skal til for å starte et AS?

SB

Du liker gjerne...