Ta tak i inkassovarselet

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Ta tak i inkassovarselet

Dukker det opp et inkassovarsel i posten er ikke det i seg selv dramatisk, det er kun et varsel og ingenting har gått til inkasso. Men, en prosess er satt i gang og denne vil kunne føre til både inkasso, betalingsanmerkning, utleggsforretning og eventuelt tvangssalg eller gjeldsordning. Det er inkassoloven som regulerer alle forhold rundt inkasso.

Ta tak i inkassosaken

Det er viktig at du her et aktivt forhold til inkassosaker. Viser du vilje til å betale og tar kontakt med de involverte aktører er det utrolig hvor gode løsninger du kan oppnå. Du må tilslutt betale, men du kan vinne viktig tid slik at du har større sjanse til å ordne opp.

Er kravet riktig?

Første spørsmål er om kravet er reelt. Er du i tvil eller er uenig tar du umiddelbart kontakt med den som har sendt varselet.

Mange stifter bekjentskap med inkasso på grunn av overdreven bruk av kredittkort.

Blir saken ikke avklart og du fortsatt er uenig vil kravet få status som omtvistet og bli stoppet inntil videre. Saken går til Forliksrådet som avgjør kravets riktighet. Forliksrådets avgjørelse danner da utgangspunktet for eventuell videre innkreving.

Hvilke krav stilles til inkassovarselet?

  • Varselet skal være sendt minimum 14 dager etter det opprinnelige kravets betalingsfrist.
  • Varselet skal inneholde informasjon om hva kravet gjelder samt beløp.
  • I varselet skal det gis en frist på 14 dager til å betale.
  • I tillegg skal et inkassovarsel være skriftlig og på papir.

Hva om inkassovarselet ikke når deg?

Inkassovarselet sendes i posten av enten den du skylder penger eller av et inkassoselskap. Skulle varselet ikke komme fram til deg er det ditt problem, inkassoselskapet har gjort sitt og har ikke ansvar for postgangen eller andre prsaker til av varselet ikke kommer frem. Forutsetningen er at inkassoselskapet dokumenterer at varselet er sendt.

Hvilke inkassokostnader påløper? – 2017 satser

Purregebyr. Kr 70,-
Rettsgebyr (forliksklage): Kr 1049,-
Skriving av forliksklagen: kr 1049,-
Utleggsbegjæring: kr 1783,-
Skriving av utleggsbegjæring: kr 1049,-
Forsinkelsesrente: 8,50 %
(disse satsene justeres som regel årlig)

Inkassosalæret

Hovedstol  /  Enkelt salær  /  Tungt Salær

Kr 0-2500  /  350,-  /  700,-

Kr 2500-10000  /  700,-  /  1400,-

Kr 10000-50000  /  1400,-  /  2800,-

Kr 50000-250000  /  2800,-  /  5600,-

Over kr 250000  /  5600,-  /  11200,-

Tungt salær er tillatt om det er gått 28 dager siden betalingsfristen i betalingsoppfordringen.

Det er smart å ta vare på alle brev og e-poster i slike prosesser. Da kan du være tettere på prosessen og kunne dokumentere forhold. Snakker du med noen på telefon, skriv ned navnet.

Innkrevers plikter

Både den du skylder penger og inkassoselskapet må handle i henhold til god inkassoskikk. Dette er nærmere regulert. Brytes disse reglene vil de kunne miste retten til å kreve påløpte omkostninger og salær.

Hva er ikke god inkassoskikk?

  • Innkreving av ikkeeksisterende krav.
  • Du mottar lette eller tunge trusler om at du vil bli hengt ut ovenfor familie, venner eller i det offentlige, for eksempel gjennom besøk på jobb eller privat.
  • Du mottar feil informasjon om hvilke risikoer og kostnader som påløper.
  • Du mottar telefoner fra inkassoselskapet på unormale tidspunkt som helg og sen kveld.
  • Det registreres en betalingsanmerkning for et omtvistet krav.
  • Andre forhold som åpenbart er krenkende eller ikke i henhold til lovverket.

Registrering av betalingsanmerkninger

Betaler du ikke kravet til tross for inkassovarsler, inkasso vil det etter hvert bli registrert en betalingsanmerkning. Dette registreres hos kredittopplysningsselskapene. Dette kan kun skje etter at saken har vært innom namsmannen. Betalingsanmerkninger er problematiske blant annet i forhold til å få innvilget lån og kreditt og mobilabonnement. En slik anmerkning skal slettes umiddelbart når du har gjort opp kravet inkludert alle salær og påløpte omkostninger.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...