Det viktigste om betalingsanmerkninger

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Det viktigste om betalingsanmerkninger

Betaler du ikke det du skylder vil du etter hvert som inkasso- og innkrevingsprosessen går fremover få en betalingsanmerkning. Dette er alvorlig siden mange tjenester som lån og kredit avhenger av hvor kredittsikker du er, og med betalingsanmerkning er du ikke det. Du vil også ha problemer med å tegne mobilabonnement og få kredittkort.

Registreres hos kredittopplysningsbyråene

Betalingsanmerkningene registreres hos kredittopplysningsbyråene. Registrering, publisering og alle forhold rundt dette er regulert i konsesjonsvilkårene. Spesielt forholdene rundt selve registreringen er strengt, det vil si når skal anmerkningen registreres. Omtvistede inkassosaker kan for eksempel kun registreres som betalingsanmerkning om det foreligger en dom og betalingsfristen oppgitt i dommen er overskredet.

Hva fører til betalingsanmerkning

Den vanligste årsaken er i forbindelse med uoppgjorte inkassosaker. I tillegg kommer forhold som konkurs og gjeldsordninger. Du kan også registrere en betalingsanmerkning frivillig for å ikke kunne ta opp lån og kreditt. Motivet kan være at du ikke har kontroll over deg selv og kan treffe feil valg. Men også ID-tyveri kan være en grunn. Blir du utsatt for ID tyveri kan du risikere at noen tar opp lån i ditt navn.

Når registreres anmerkningen?

Kommer det et inkassovarsel i posten betyr ikke det at du har fått en betalingsanmerkning. Forutsetningen er at inkassoselskapet har satt i gang rettslige skritt i å inndrive gjelden. Rettslige skritt er for eksempel en begjæring eller klage til forliksrådet. 30 dager etter at et slikt rettslig skritt er igangsatt kan det registreres en betalingsanmerkning.

Krav på varsel

Når en betalingsanmerkning er registrert hos et kredittopplysningsbyrå skal dette gi deg skriftlig beskjed. Du har en 14 dagers frist til å klage på registreringen. Betaler du kravet i løpet av denne 14 dagersperioden skal ikke anmerkningen registreres i byråenes databaser. Er det uenighet om kravet skal dette avklares før registrering.

Når slettes betalingsanmerkninger?

Betaler du skal anmerkningen slettes umiddelbart. Betales ikke gjelden skal anmerkningen uansett slettes etter fire år. Blir den rettslige prosessen gjenopptatt i løpet av disse fire årene vil perioden nullstilles, saken registreres på nytt og vil deretter bli slettet etter fire nye år, dette gjentar seg ubegrenset.

En betalingsanmerkning av en gjeldsordning vil være registrert til ordningen er avsluttet. Har du registrert betalingsanmerkningen frivillig kan du selv be denne slettet. Selvfølgelig etter nøye kontroll av din identitet (med tanke på identitetstyveri).

Siste utvei fra gjeldsslaveriet kan være gjeldsordning, hva kreves?

Hva om betalingsanmerkningen ikke blir slettet?

Du bør følge opp selv og forsikre deg om at anmerkningen virkelig blir slettet når du har betalt eller grunnlaget for betalingsanmerkningen faller bort. Du kan selv sjekke, gratis, om disse er registrert. Dette gjør du hos Bisnode eller Experian.

Er det urettmessig registrert en betalingsanmerkning på deg henvender du deg til kredittopplysningsbyrået for å få denne slettet. Vil de ikke gjøre dette eller det oppstår en konflikt rundt dette kontakter du Datatilsynet.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...