Gjeldsordning gir deg en ny start

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Gjeldsordning gir deg en ny start

Har du gjeld til inkasso av en størrelse som du ikke klarer å betjene hverken nå eller i framtiden og innkrevingen av gjelden er i ferd med å ta fra deg både bolig og kanskje helse? Øker gjelden ukontrollert fordi du heller ikke klarer å betjene rentene? Løsningen kan være en frivillig eller tvungen gjeldsordning.

Årsakene til at folk havner i et økonomisk uføre er mange og situasjonen er ikke alltid et resultat av sløsing og et liv i sus og dus. Kommer du først utakt med privatøkonomien kan snøballen fort begynne å rulle. En feil mange gjør er å betale lån og avdrag ved å ta opp nye lån og kreditt. Tilgangen på kredittkort og forbrukslån er enkel så lenge du ennå ikke har betalingsanmerkninger. Problemet er at renten på denne type finansiering som regel er skyhøy og resultatet blir enda mer gjeld og problemer.

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og de du skylder penger. Formålet er at du skal bli kvitt gjelden og få en ny start. Men dette er ingen enkel løsning. Den innebærer et stort inngrep i din private økonomi og konsekvensene blir store, du må selge dine formuesgoder og leve på et minimalt budsjett de årene gjeldsordningen løper. Men, har du mistet kontrollen på økonomien burde en løsning på problemene være motivasjon nok til å forsake mye i en periode.

Det finnes to typer gjeldsordning, rettslig eller utenrettslig. En rettslig gjeldsordning er i regi av det offentlige hvor namsmannen er sentral i løsningen og prosessen. En utenrettslig gjeldsordning er en avtale med kreditorene uten at det offentlige er dypere involvert.

Hva kreves for å få åpnet gjeldsforhandlinger?

 • Du kan få gjeldsordning kun èn gang i livet, derfor er det uaktuelt om du allerede har hatt gjeldsordning
 • Du har gjort det som er mulig for å til en frivillig avtale med kreditorene
 • Du har ingen mulighet til å betjene gjelden
 • Gjelden bør ha en viss alder og ikke i hovedsak bestå av ubetalte skatter og avgifter

Hvordan forløper prosessen?

 1. Du må søke om rettslig gjeldsordning. Dette gjøres hos namsmannen.
 2. Søknaden behandles i tingretten som avgjør om du får godkjent gjeldsordning, det vil si åpnet offentlige gjeldsforhandlinger
 3. Om dette går i orden får du innvilget en periode på fire måneder hvor alle inkassosaker og lignende stoppes. I denne perioden skal du i samarbeid med namsmannen og eventuelt gjeldsrådgiver lage et forslag til løsning ovenfor dine kreditorer. Namsmannen sørger for at forslaget til løsning tilfredsstiller lovens krav.
 4. Kreditorene tar stilling til forslaget. Aksepterer alle blir det etablert en frivillig offentlig gjeldsordning som omfatter alle kreditorene. Er ikke alle kreditorene med på forslaget fortsetter forhandlingene. Dersom dette ikke fører frem kan du begjære en tvungen gjeldsordning.

Hvor får du tak i en gjeldsrådgiver?

Gjeldsordning gjør det mulig å bli kvitt gjelden, men du må leve svært spartansk i fem år.

Gjeldsordning og forhandlinger med kreditorer er kompliserte og krevende prosesser. Du skal forholde deg til et komplisert regelverk, du skal forholde deg til profesjonelle aktører som kjenner både lovene og systemet bedre enn deg. I tillegg er du kanskje sliten etter en lengre periode med økonomiske problemer. Summen av alt dette gjør det klokt å søke hjelp hos en gjeldsrådgiver.

En mulighet er å kontakte den kommunale gjeldsrådgivertjenesten, alle kommuner har en slik ordning. Hvor flinke disse er til å finne løsninger med kreditorene varierer, men er du heldig er dette en god løsning som også er uten kostnader for deg. Mange kommuner har lang ventetid på denne tjenesten, det kan bli en utfordring. For å løse dette samarbeider kommunene ofte med private rådgivere, for eksempel advokater. Det vil alltid lønne seg å gå gjennom det offentlige siden du slipper å betale for rådgivningen.

En annen løsning er å oppsøke en privat gjeldsrådgiver eller en advokat. Her skal du være litt forsiktig. Forsikre deg om at vedkommende er seriøs, sjekk referanser og skaff informasjon. Det tryggeste er å velge en advokat som gjeldsrådgiver. De er seriøse og har også god kredibilitet ovenfor de involverte partene. Problemet er selvsagt at dette må du betale selv og penger er mest sannsynlig det du har minst av i en slik situasjon.

Hva innebærer en gjeldsordning for deg?

 • En gjeldsordning løper som regel over fem år. Først må du selge det du måtte ha av objekter som ikke er nødvendige for et absolutt minimum av levestandard. Boligen får du kun beholde om den er så nøktern at det ville blitt mer kostbart å få tak i en annen bolig som tilfredsstiller minimumskravene.
 • Du kan beholde en nøktern bil om du har et dokumentert behov for denne, for eksempel jobb og barnehagekjøring.
 • Inntekten deles mellom deg og kreditorene. Din andel er fastsatt i offentlige satser og medfører at du må leve svært sparsommelig. Resten går til kreditorene.

Gjeldfri etter fem år

Når gjeldsordningsperioden er avsluttet etter fem år er du gjeldfri og kan starte et nytt liv. Da gjelder det å ha kontroll på økonomien fremover slik at du slipper nye gjeldsproblemer. Husk at du får godkjent kun èn gjeldsordning i livet.

SB

Du liker gjerne...