Hva er A-melding? Må din virksomhet levere?

Sist oppdatert: 7. november 2020


Hva er A-melding? Må din virksomhet levere?

A-melding er en rapport som sendes/leveres hver måned til Altinn. A-meldingen inneholder informasjon om hvor mye lønn den enkelte ansatte har mottatt siste måned samt status i arbeidsforhold, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og eventuell finansskatt. Er for eksmpel en ansatt permittert vil dette gå frem av A-meldingen.

A-meldingen går via Altinn til Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 

Når skal A-meldingen leveres?

Frist for levering er den 5te i hver måned. Faller datoen på helg eller helligdag er fristen første påfølgende virkedag. Meldingen inneholder data fra forrige måned (for eksempel skal lønnsutbetalingene og andre pålagte opplysninger for mai måned sendes 5 juni osv.).

Hva består et regnskap av?

Hvem skal levere A-melding?

A-melding skal leveres av alle virksomheter med ansatte eller har utbetalt lønninger og pensjoner. Virksomheten har plikt til å levere alle opplysninger A-meldingen omfatter, og de skal være riktige.

Lønnsutbetalingene for en person må overstige kr 1.000 totalt for inneværende år for at krav om innsendelse av A-melding skal tre i kraft. Opplysningsplikten er regulert i lovverket.

 

Hvordan leverer du A-melding

Leveringen skjer elektronisk og skjema for A-melding finner du på Altinn.

Benytter du en regnskapstjeneste som for eksempel Fiken er innsendingen veldig enkel, det er stort sett bare å fylle inn bruttolønnen for den enkelte ansatte (og eventuelle endringer) og Fiken ordner resten med levering til Altinn.

Du liker gjerne...