Tjen penger på spørreundersøkelser

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Tjen penger på spørreundersøkelser

Hva du mener om ting kan bli omsatt til penger. Det gjennomføres kontinuerlig et stort antall spørreundersøkelser over hele verden. Disse kan du delta på, og tjene penger.

Hvordan fungerer dette?

Bedrifter og offentlige myndigheter med flere ønsker å hente inn meninger på alt fra produkter til samfunnsrelaterte spørsmål. Disse undersøkelsene blir spredd over internett gjennom nettsteder som formidler undersøkelsene. Ved å delta får du betalt, alt i fra noen får kroner til noen hundre kroner, alt ettersom hvor omfattende undersøkelsen er og hvem som står bak.

Utfordringen er å finne de beste undersøkelsene

Det finnes et enormt antall undersøkelser det er mulig å delta på. Som det meste andre på internett er kvalitet og seriøsitet svært varierende og du må investere litt tid og krefter i få de mest lukrative mulighetene.

Oversikter over spørreundersøkelser som søker respondenter formidles gjennom nettsteder som er spesialisert på dette.

Spørreundersøkelser kan være en mulighet til litt ekstra inntekter.

Disse krever at du betaler et medlemsgebyr før du får tilgang til oppdaterte lister. Her er det også mange useriøse aktører som ikke leverer det de lover. Du kan få lister over undersøkelser som ikke er relevante for deg, det vil si at du ikke er i målgruppen (for eksempel fordi du ikke bor i det landet undersøkelse skal gjennomføres).  En formidler som skal være seriøs og relevant for nordmenn er Paid Surveys At Home . Vi har ikke selv prøvd denne, men mange har gode erfaringer.

Hvordan tjene på blogging du også?

Hva kan du tjene?

Det er ikke lett å anslå, det er mange faktorer som spiller inn. Klarer du å finne seriøse og godt betalte undersøkelser vil tiden du bruker på undersøkelsene gi en god timepris. Vi har lest fra troverdige kilder at nordmenn har tjent både fem og ti tusen på en måned.

Mange har suksess med nettbutikk, hvordan?

Sett deg inn i sakene

Skal du lykkes må du engasjere deg for å finne den riktige måten dette kan gjøres på, hvor du finner de rette undersøkelsene samt hvordan du gjennomfører raskt og effektivt. Du kommer ikke til å bli rik på dette, men en god ekstrainntekt er absolutt mulig å oppnå.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...