6 ting du bør vite før du leier ut bolig

Sist oppdatert: 6. november 2020


6 ting du bør vite før du leier ut bolig

Utleie av bolig er en god inntektskilde for mange, enten det er utleie av del av egen bolig, for eksempel sokkelleilighet, eller man investerer i en bolig for å drive denne som en ren utleievirksomhet.

Utleie er fristende, men det der en del forhold du bør tenke på før du leier ut.

1. Er utleieobjektet godkjent for utleie?

Før du leier ut må du forsikre deg om at hybel eller rom er godkjente for utleie. Det stilles strenge krav til både rømningsveier, takhøyde, inneklima og lysforhold. Dette er forhold som må bringes i orden. Skulle det for eksempel oppstå en brann og noen blir skadet/omkommer pga utlistrekkelige rømningsveier kan du som utleier havne i et juridisk kaos som kan komme til å koste deg dyrt.

Investeringsalternativ kaffe og råvarer.

2. Hvem skal du leie ut til?

Det finnes regler som gjør det ulovlig å diskriminere leietagere pga religion, kjønn, hudfarge eller at de er utlendinger. Du står allikevel fritt til å velge leietager og dette gjør du uten å komme i konflikt med lovverket. Er det en type leietager du ikke ønsker bestemmer du indirekte det selv.

Det som er vanskeligere å forsikre seg om er om leietageren er av den bråkete typen som spiller høy musikk til tidspunkt som ikke passer deg eller naboer, som oppfører seg dårlig eller truende eller på annen måte er et problem. Det er ikke så lett å kaste ut leietagere pga av bråk. Slike saker havner fort i en gråsone hvor det er vanskelig å få medhold.
Spør etter referanser og ta kontakt med disse. Det kan lønne seg.

Hva er eiendommen verdt?

3. Hvem skal du leie ut til?

Leietager står fritt til å la nære familiemedlemmer bo i boligen. Utleier kan kun sette begrensninger i antall ekstra beboere dersom antallet blir urimelig og utleieobjektet blir overbefolket.

Tips til deg som skal låne penger.

4. Hvilke leie skal du forlange?

Dette blir opp til deg, men du blir nok nødt til å forholde deg til markedsprisen.

Hvor interessant er det å investere i gull?

5. Kontrakt – Avslutning av leieforholdet

Leietager har et sterkt oppsigelsesvern i Norge. Selv om det i avtalen står en oppsigelsesfrist er det ikke bare for deg å avslutte leieforholdet. Loven sier det skal være god grunn for å si opp en leiekontrakt fra utleiers side. Gode og aksepterte grunner er at utleier eller hans familie skal bruke boligen selv, at boligen skal gjennom en omfattende renovering eller at leietager ikke oppfyller kontrakten i forhold til betaling av husleie og behandling av boligen, f.eks skadeverk.

Du står friere om leiekontrakten inngås for en tidsbestemt periode. Du vet med sikkerhet når utleieforholdet opphører, du kan justere leien mellom periodene osv. Det kan være vanskeligere å finne leietagere om kontrakten er tidsbestemt. Ikke alle vil leve med usikkerheten det blir om avtalen må fornyes med jevne mellomrom. Ønsker du en lang fast leieperiode er det ikke så lett å finne leietagere som vil låse seg til en slik avtale.

Hvilken kontrakt?

Det finnes mange standardkontrakter som er lett tilgjengelig på internett. Du bør velge en kontrakt fra en seriøs kilde og som også ivaretar utleiers interesser. En mye anvendt kontrakt finner du hos Huseiernes Landsforbund.

Regler for bruk av boligen

Du bør også legge inn regler for bruk av leiligheten, dette gjør det lettere å ta saken videre om det skulle oppstå en konflikt med leietager. Støy er klassisk tema for konflikt. Spilling av høy musikk, fra hvilket tidspunkt det skal være ro, røykeforbud, anledning til å ha husdyr og forhold rundt parkering er greit å avtale når kontrakten inngås.

Gi aldri fra deg nøklene før leietager har signert kontrakten.

6 Depositum gir deg sikkerhet

Du kan forlange en depositum på opptil 6 mnd, det vanlige er 3 mnd. Depositum går til dekning av skadeverk på boligen samt ikke betalt husleie. Depositum betales inn på en egen depositumskonto i banken hvor det er strenge regler for hvordan pengene skal disponeres.

Du kan kreve mye av leietager, men går du over streken vil du slite med å få tak i seriøse leietagere.

SB

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.