Låneguiden – kort om det viktigste relatert til lån

Sist oppdatert: 6. november 2020


Låneguiden – kort om det viktigste relatert til lån

Denne artikkelen gir deg en oversiktlig gjennomgang av ulike typer lån, hva som skal til for å få lån og vanlige spørsmål relatert til det å ta opp et lån. Det finnes mange typer lån, men det dreier seg i hovedsak om betingelser, sikkerhet og hvor fort lånet skal betales tilbake.

I denne oversikten kan du lese mer om:

  • Lån til bolig
  • Startlån fra Husbanken
  • Lån til bil og båt
  • Lån til hytte
  • Forbrukslån uten sikkerhet
  • Refinansiering
  • Studielån
  • Hva koster lånet det
  • Hvor mye kan du låne

Lån til bolig

Det vanligste lånet i Norge er boliglånet. Ikke mange kan kjøpe en bolig i dagens marked uten å ta opp et lån. De to store faktorene når det gjelder boliglån er hvor mye du tjener og hvor mye egenkapital du har. Banken regner raskt ut hvilken betjeningsevne du har. I tillegg kreves det egenkapital. I dagens marked er som regel 15-20% et krav. Det er mye penger, spesielt for førstegangsetablerere som ikke har hatt glede av den kraftige veksten i boligprisene (og dermed kraftig vekst også i egenkapitalen).

Redningen for mange unge er førstehjemslån. Dette er et låneprodukt som de fleste banker tilbyr unge boligkjøpere. Førstehjemslån betyr noe lavere rente samt muligheten til avdragsfrihet den første tiden. Banken kan også tilby 100% finansiering dersom det stilles ekstra sikkerhet i tillegg til boligen. Det typiske er å spørre om foreldre eller annen familie kan kausjonere for denne ekstra sikkerheten.

Skal du bygge hus tilbyr bankene et byggelån. Dette er en løsning hvor du har tilgang til en lånesum i byggeperioden. Siden de fleste ikke kan stille med sikkerhet i denne perioden (huset er jo ikke bygget) blir rentekostnadene høyere enn med et ordinært boliglån. Byggelånet konverteres til et ordinært boliglån når boligen er ferdigstilt.

Har du allerede en bolig starter arbeidet med finansiering av ny bolig med en takst av den gamle.

Startlån fra Husbanken redder mange

Har du av ulike årsaker ikke mulighet til å få finansiert egen bolig kan et startlån fra Husbanken i samarbeid med kommunen være redningen. Slike startlån gis til personer med lav inntekt, svak økonomi og ingen egenkapital. Sykdom og betalingsanmerkninger fra tidligere økonomiske problemer er andre vanlige årsaker til at det innvilges startlån.

Personer med svak økonomi er henvist til leiemarkedet. Med dagens leiepriser er det som regel betydelig dyrere å leie enn og eie. Eier du boligen betaler du i tillegg ned på eget lån istedenfor å gjøre utleier enda rikere. Dermed får flere muligheten til å bygge en bedre økonomi.

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Bostøtte og botilskudd er også for enkelte med på en løsning sammen med startlånet.

Startlån er en fra statens side generøs ordning som hjelper mange.

Lån til bil og båt

Skal du kjøpe bil (spesielt ny bil) er tilbudet av finansiering stort. Allerede på bilforretningen blir du møtt med ulike lånetilbud, ofte til svært gunstig rente. Privatleasing av bilen er også populært (over 20% av biler solgt i Norge finansieres nå gjennom leasing). Banken stiller også gjerne opp med gode vilkår på billån og båtlån. Egenkapital trenger du som oftest ikke om bilkjøpet og lånesummen står i forhold til din økonomi.

Långiver tar salgspant i bilen, denne panten følger bilen, ikke eieren. Selger du bilen må du løse inn panten. En gunstig variant her er å låne penger til bilen ved å stille pant i bolig/eiendom. Det gir bedre rente og vilkår.

Lån til hytte

Hyttelån fungerer stort sett på samme måte som boliglån. Utlåner tar pant i eiendommen, det kreves ofte en andel egenkapital og rentene er gunstige. Mange løser egenkapitalkravet med å stille boligen som ekstra sikkerhet. Ligger det mye egenkapital i boligen er dette en gunstig løsning.

Mange finansierer en hytte ved å stille boligen som sikkerhet for hyttelånet. Kanskje en verdivurdering av din gjør er starten på et hytteeventyr?

Forbrukslån uten sikkerhet

Dette er populære lån til tross for at lånekostnaden er høy. Avhengig av långiver ligger størrelsen på forbrukslån i intervallet 10.000 til 500.000. Har du allerede høy belåning på boligen og ikke kan bruke denne som sikkerhet er et forbrukslån uten sikkerhet ofte det eneste alternativet.

For å få innvilget et lån uten sikkerhet blir du nøye gransket av långiver. Det betyr at din betjeningsevne og betalingshistorikk blir vurdert. Har du registrerte betalingsanmerkninger kan du glemme å få innvilget forbrukslån.

Mange bruker forbrukslån når økonomien er presset, for eksempel ved uforutsette utgifter. Dessverre tar mange opp for store forbrukslån og får dermed problemer med tilbakebetalingen. En ting som gjør det hele veldig fleksibelt er at du selv bestemmer hvor store avdrag du vil betale, de kan du variere fra måned til måned. Rentene (som er høye) må derimot betales. Det finnes mange formidlere av denne type lån. Det anbefales å bruke litt tid på å finne det beste tilbudet. En enklere og raskere men også dyrere tilgang til penger er kredittkort

Refinansiering

Har du mange smålån, for eksempel forbrukslån og billån, kan det lønne seg å samle alt dette i ett lån, gjerne boliglånet. Dermed vil du få lavere rente som følge av bedre sikkerhet. Refinansiering er en smart måte og rydde i økonomien på.

Studielån

Skal du ta ett studie ved et studiested som er godkjent av Lånekassen har du tilgang til studielån og studiestipend. For å motivere studenter til å fullføre studiet konverteres en del av lånet til stipend ved studiets slutt. Under studietiden betaler du ikke rente. Lånesatsene til Lånekassen følger ikke prisutviklingen i for eksempel utleiemarkedet for bolig, noe som har ført til at studielånet ikke strekker til om du studerer i for eksempel Oslo. Resultatet blir at mange studenter blir nødt til å ta ekstrajobber.

Hva koster lånet?

Prisen på et lån er renten. Renten varierer noe mellom bankene, men er lånebeløpet stort (for eksempel boliglån), vil selv noen tidels prosent bety mange hundre eller tusen kroner pr måned.

Renten er fast eller flytende. Det viser seg at flytende rente lønner seg på sikt. Fast rente kan være gunstig om du har litt stram økonomi og ikke vil risikere at lånekostnadene øker. Valget mellom fast og flyttende rente er også noe det spekuleres i.

Hvor mye får du låne?

Bankene bruker dataprogram for å beregne hvor store lån du klarer å betjene. Familiens inntekt minus sannsynlige utgifter i husstanden samt eventuelle andre lån gir banken et beløp å ta utgangspunkt i. I tillegg kommer en sikkerhetsmargin i forhold til mulig økning i renten, du skal klare en rentehevning på 3-4 prosentpoeng. I tillegg kommer din jobbsituasjon.

Hvor mye egenkapital du stiller med har mye å si for hvilken rente banken tilbyr.

SB

Du liker gjerne...