Hva er E-takst? Pris, innhold og hvor lenge gyldig?

Sist oppdatert: 6. november 2020


Hva er E-takst? Pris, innhold og hvor lenge gyldig?

E-takst (elektronisk takst) er en standardisert verdifastsettelse på eiendommer. Takstene lagres i en database som banker og finansinstitusjoner har tilgang til.
Poenget med E-takst er at verdivurderingene av eiendommer skal blir mest mulig riktig og man ønsker å eliminere muligheten for å manipulere verdifastsettelsen, for eksempel i forbindelse med refinansiering. En formell og standardisert verdifastsettelse forplikter eiendomsmeglerne og takstmenn til å vurdere eiendomsverdien mer riktig.

E-takst lagres elektronisk hvor ulike aktører har tilgang. Du som boligselger får også taksten tilsendt, selvfølgelig, elektronisk. E-takst brukes som grunnlag i forbindelse med salg og kjøp av bolig, mellomfinansiering, refinansiering, låneopptak, arveoppgjør, skilsmisse m.m.

Hvordan fastsettes boligverdien i en E-takst?

E-takst inkluderer på flere parameter i verdifastsettelsen.

  • Fakta om boligen: Boligareal, tomteareal, teknisk standard, faste utgifter, fellesgjeld i borettslag
  • Statistikk fra omsetning av lignende boliger i forhold til beliggenhet, størrelse og oppnådd pris
  • Meglerens vurdering av flere faktorer som beliggenhet, infrastruktur, nærhet til skoler, butikker og kommunikasjon.
  • Minst tre bilder skal være vedlagt taksten, bilde av fasade, bad og kjøkken er obligatorisk

E-takst administreres av Eiendomsverdi AS som også driver databasen takstene lagres i. eies av DnB, Sparebank1, Nordea og Eika Boligkreditt.

Umulig å forfalske

Alle dataene legges inn i en database, det er ikke mulig å endre informasjonen etter at den er lagt inn. Bankene og finansinstitusjoner henter takstene direkte fra denne databasen. Dermed er det ikke mulig å forfalske dokumenter med det formål å svindle. Du har sikkert lest om kriminelle som har fått innvilget store millionlån basert på falske og manipulerte verdivurderinger. E-takst ordningen ble initiert av Finanstilsynet og lansert i 2016.

Hva koster en E-takst?

En E-takst koster mellom 2.000 og 6.000 kroner for eiendommer med ikke altfor lang reisetid. Skal du ha E-takst på en fritidseiendom langt til fjells med flere timers kjøring vil prisen naturligvis bli høyere.

Hvordan velge rett eiendomsmegler?

Hvordan foregår en E-takst?

  1. Du gjør en avtale med en eiendomsmegler eller en takstmann, blir enige om pris og gjennomføring
  2. Befaring på eiendommen sammen megler eller takstmann. Dette er gjort på en halvtimes tid og inkluderer registrering av boligens standard, oppgraderinger og innhold, måling av arealer i bygning og uteområde/tomt, fotografering av de viktigste delene av boligen. Alt som kan ha betydning for boligens verdi skal med her.
  3. Informasjons-innsamling og faktasjekk. Dette inkluderer prisstatistikk fra tilsvarende eiendommer i nærområdet, offentlig informasjon og andre relevante data.
  4. Når taksten er ferdigstilt sendes den til deg som oppdragsgiver og til Eiendomsverdi for lagring i databasen. Nå kan ingen gjøre endringer i taksten.

Hvor lenge er en E-takst gyldig?

E-taksten slettes fra databasen etter seks måneder. I et eiendomsmarked med store kontinuerlige endringer er takster ferskvare og til og med seks måneder kan være for lenge, mye kan skje i markedet på den tid.

En fersk E-takst er også et pluss i forhold til salg av eiendommen. Vil du fornye E-taksten koster dette mindre enn den første taksten som ble gjort siden en stor del informasjonen i taksten ikke er endret.

Hør med megleren eller takstpersonen for en god pris på en oppdatert E-takst.

Hva er prisen for å selge en bolig?

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...