Slik velger du eiendomsmegler

Sist oppdatert: 6. november 2020


Slik velger du eiendomsmegler

Planlegger du å selge boligen bør du bruke litt tid på å finne den rette eiendomsmegleren. En megler skal være din støttespiller i en lang prosess fram til salget er avsluttet. Kompetanse, nettverk, vilje til å lykkes med ditt salg og ikke minst tillitt og personkjemi er noen viktige parameter som skal være plass.

Ikke vær redd for å forstyrre

De aller fleste selger bolig sjelden, kanskje bare 1-2 ganger i livet, og kjenner ikke godt til hvordan eiendomsmeglere jobber og hva som er de vanlige prosedyrene rundt eiendomssalg. Derfor kan man også bli litt forsiktig i forholdet til en megler. Meglerne har også uten unntak en fin fasede med fine klær, flott bil og en selvsikker framtoning. Dette skal du ikke bry deg om. Situasjonen i dagens eiendomsmarked er preget av stor konkurranse meglerne mellom og de står i virkeligheten på kne for å få oppdraget med å selge din bolig.

Tips til deg som vil gjøre et godt boligkjøp.

Velg megler med MNEF

Det første du skal sjekke er om megleren er medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund. Medlemmene er pålagt å følge forbundets retningsregler og er fokuserte på å gjøre en god jobb i forhold til dette. Meglere med medlemskap i Norges Eiendomsmeglerforbund bruker forkortelsen MNEF. De fleste meglerne i Norge er medlemmer.

Velg ut to til tre eiendomsmeglere

Det neste blir å finne to til tre meglere som du tar med i en grundigere evalueringsrunde.

Det lønner seg å bruke litt tid på å finne den rette megleren.

Disse finner du på mange måter. Har noen av naboene dine solgt i det siste med godt resultat? Har du venner som har gode erfaringer med en megler? Har du vært på visninger hvor en megler har gjort godt inntrykk? Kjenner du til meglere med spesielt god kunnskap om markedet i det området du skal selge? Bruk litt tid på å google kandidater.

Bli kjent med kandidatene

Det beste om du kontakter to til tre og ber de ta en tur innom for å se på boligen og gi det deg litt nærmere informasjon om hvilken strategi du skal velge. Be også om et tilbud på hva den enkelte megler skal ha for jobben. Kom til bunns i hvordan megleren har tenkt å markedsføre eiendommen, skiller den ene seg fra den andre? Du skal ikke være redd for å spørre om referanser.

Hva skiller eiendomsmeglerne?

Tid til ditt salg

Hvor mye tid megleren har disponibelt til ditt salg er viktig. En overarbeidet person med altfor mange baller i luften vil naturligvis ha mindre tid til deg. På den annen side kan dette indikere at megleren er flink og derfor populær. Det er vanskelig å vurdere dette. Det du bør gjøre er å få vite hvordan megleren har tenkt å legge opp salget og forsikre deg at det er han/hun som møter på visningen.

Kjennskap til lokalområdet

Dette er en stor fordel. En megler som er godt lokalkjent kan selge inn boligen på en helt annen måte enn en som ikke kjenner området godt. En bolig er ikke bare en bygning, den er en del av et miljø og et område og hva som finnes av attraktive ting i lokalmiljøet kan for mange kunder ha stor betydning. Det gjelder å vekke kjøpslysten i en kjøper, og da er det gunstig at megleren har mest mulig å spille på. Detter er også viktig i forhold til pris- vurderinger og diskusjoner. En megler som er aktiv i det lokale markedet har kanskje allerede noen interessenter på blokken.

Prisantydning og verdivurdering

Er du i salgsmodus på boligen har du mest sannsynlig også fulgt med på hva tilsvarende boliger i området selges for og du har dannet deg en formening om hva din bolig er verd. Ikke gå ut med denne vurderingen før megleren har gitt en egen prisantydning. Dette gir deg en mulighet til å sjekke hvor godt megleren kjenner lokalmarkedet. Er det et stort sprik mellom din egen og meglerens vurdering må dere diskutere dette nærmere, her vil du også fort forstå meglerens lokalkunnskap.

Hva koster megleren

Du må be om en pris på oppdraget, men ikke tenk bare på kroner og øre. Er det store forskjeller skal du selvfølgelig ta hensyn til det. Det er viktig å få oversikt over hva tilbudet inkluderer. Ligger det for eksempel mye markedsføringsaktiviteter/annonser i et tilbud som er utelatt i et annet? Er det ikke store forskjeller bør du gi andre forhold større viktighet. Får du et ekstraordinært godt tilbud er det alltid en god regel å være litt skeptisk. Les mer om kostnaden med å selge bolig.

Når du etter alle disse vurderingene skal velge en megler skal du også la personkjemien telle litt. Det er viktig at du og eventuelle parter/ektefelle liker og har tro på megleren og at dere er enige i dette.

Sture Bjørseth

Du liker gjerne...