Hva koster det å selge en bolig i 2020?

Sist oppdatert: 6. november 2020


Hva koster det å selge en bolig i 2020?

Kostnaden med å selge bolig handler stort sett og hvor mye du betaler eiendomsmegleren. Dette varierer veldig og det er ikke så enkelt å få oversikt.
Prisene varierer fra region til region. Eiendomsmeglere kjører kampanjer innimellom. Prisen har også blitt forhandlingsbar som et resultat av hard konkurranse mellom meglerne, spesielt i de store byene.

Hvordan beregner eiendomsmeglere prisen?

Det vanlig er enten en provisjonsbasert pris, timespris i tillegg til fast pris på en del av tjenestene eller en kombinasjon av disse.

Provisjon salgssum
Provisjonen ligger mellom 1 og 4% av salgssummen. Dette varierer noe i forhold til boligens verdi. Desto høyere boligpris jo lavere prosent. Provisjonssatsen ligger som regel nærmere 1% enn 4%. dette har jo også å gjøre med dagens boligmarked. Det er ikke mer arbeid med å selge en bolig i dag sammenlignet med for noen år tilbake. Men en tredobling av boligprisene rettferdiggjør ikke en tredobling av meglerprovisjonen.

Timebasert honorar
Eiendomsmeglere fakturerer cirka 2.000 kroner pr time.

Fast pris pr. tjeneste
Tilrettelegging, visning, oppgjørshonorar, innhenting av informasjon, boligfotografering og markedsføring kan prises hver for seg og til fast pris. Da kan du som kunde velge om du vil ha utvidet markedsføring for eksempel (aktuelt om salget går tregt).

Hvor lettsolgt er boligen?

Skal du selge en attraktiv bolig og megleren vet salget kommer til å gå raskt kan dette også gjenspeiles i pristilbudet fra megleren. Har du derimot en vanskelig solgt eiendom hvor salgsprosessen krever mye tid og arbeid fra megleren vil også honoraret bli høyere, det er fair.

Mulige tilleggskostnader

E-takst, tilstandsrapporter og verdivurderinger kan komme i tillegg, eller de ligger inne i den pakken megleren tilbyr. Det samme gjelder eventuell eierskifteforsikring.

 

Hvor mye blir prisen i praksis?

Meglerhonoraret for en vanlig lettsolgt og attraktiv bolig med en salgspris på rundt 3 millioner vil bli på rundt 90-100.000 kroner hvorav ca 50.000 er faste kostnader og 50.000 i provisjon (1,6%). En bolig til seks millioner vil ha en meglerhonorar på 150-200.000 kroner.

Gode råd om lån til bolig.

No cure no pay

Enkelte meglere tilbyr en avtale hvor du ikke betaler noen ting om megleren ikke får solgt boligen innen en viss tid. Slike tilbudet dukker gjerne opp når boligmarkedet er sterkt og objektene selges lettere og med kortere salgstid.

Du liker gjerne...