Slik sparer du strøm

Sist oppdatert: 6. november 2020


Slik sparer du strøm

Her er noen tips til hvordan du kan redusere dine energikostnader gjennom å spare strøm.

Etterisoler huset

Etterisolering av huset har mange fordeler. Mange boliger er dårlig isolerte selv om de bare er 10 år gamle. Etterisolering kan utføres både som et eget prosjekt eller som en del av en større renovering av boligen.

Tegn på dårlig isolering

Typiske tegn på at huset er dårlig isolert er trekk langs gulvet, rundt dører og vinduer. Veggene er kalde og du må virkelig mobilisere ovnene for å holde en behagelig temperatur på kalde dager. Du ser det også på strømregningen. Et dårlig isolert hus gir både lav komfort for de som bor i boligen og økt risiko for fuktskader.

Installer lavenergivindu

Dårlige vinduer har et stort varmetap og slipper mye varme ut av huset. Monterer du moderne lavenergivinduer vil du kunne redusere varmetapet betydelig. Disse vinduene slipper også igjennom mere lys enn vanlige vinduer.

Selge bolig? Her er tips om verdivurdering av bolig og valg av eiendomsmegler.

Balansert ventilasjon

Ventilasjon er avgjørende for å oppnå et godt klima inne. Kommer det mye frisk og kald luft inn i boligen må du bruke mye energi på å varme opp denne. Installerer du et effektiv og balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinner (tar vare på luften fra avtrekksviftene), bruker du betydelig mindre energi på å varme opp denne luften.

Slik sparer du på bilforsikringen.

Installer automatisk varmestyringssystem

Alle rommene i huset trenger ikke like høytemperatur hele tiden. Oppholdsrommene trenger ikke full varme hele natten, og soverommet kan ha en lavere temperatur gjennom dagen. Ved å styre dette kan du spare mye energi.

Et automatisk varmestyringssystem kobler sammen alle varmekildene og deler huset inn i temperatursoner. Du stiller inn hvilken temperatur du ønsker til de forskjellige tider på døgnet og systemets temperatursenkningsautomatikk og tidsstyring fører til bedre energiøkonomi uten at det går utover komforten.

Automatiske varmestyringssystemer finnes i mange varianter. De enkleste koster ikke mye, mer avanserte modeller som også styrer lys og elektriske apparater koster en del. Setter du kostnaden opp mot det du sparer vil regnestykket bli fordelaktig i lommebokens favør.

Skift til en fornybar varmekilde

Oljeovner/ oljefyr er båe kostbare i drift, lite energiøkonomiske og tillegg lite miljøvennlige. Du vil tjene på å skifte ut dette med mer effektive og miljøvennlige alternativ, som det finnes mange av.

Tips til deg som vil leie ut bolig.

Få hjelp av energirådgiver

Å velge rett løsning er ikke enkelt. Det er mange hensyn og ta og den beste løsningen for din bolig og din lommebok er ikke alltid så lett synlig. I tillegg er det mye ny teknologi som også krever kunnskap for å kunne vurdere potensialet i for din del.

Energirådgiveren har oversikt over mulighetene og riktig kompetanse for å kunne gi deg gode råd og foreslå en helhetlig løsning som gir deg maksimal uttelling i forhold til beløpet som er aktuelt å investere.

Enova gir støtte til oppgraderingen så lenge huset ditt ble bygget i 1991 eller tidligere.

SB

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.